Korte uitleg

IGEAN is een intercommunale met werking in alle 29 gemeenten van arrondissement Antwerpen. De multidisciplinaire aanpak die IGEAN biedt, stelt de besturen in staat om strategische en complexe projecten te realiseren. IGEAN wil een voortrekker zijn in het  energie- en klimaatbeleid en richt zich met concrete acties ook rechtstreeks tot de burger. IGEAN is ook erkend als energiehuis.

Contactgegevens 

Aanbod ondersteuner LEKP

Igean zet zich als ondersteuner in op:

Werf 1 "laten we een boom opzetten": vergroening

 • Doelstelling: één boom extra per Vlaming tegen 2030 (+6,6 miljoen bomen extra vanaf 2021 t.e.m. 2030);
 • Doelstelling: 1/2de meter haag of geveltuinbeplanting per Vlaming tegen 2030 (+3.300 km extra vanaf 2021 t.e.m. 2030)
 • Doelstelling: één extra natuurgroenperk per 1000 inwoners tegen 2030 (=6.600 perken vanaf 10m2 t.e.m. 2030)

Werf 2 “verrijk je wijk”: energiebesparende renovatie en coöperatieve energieprojecten. 

 • Doelstelling: 50 collectief georganiseerde energiebesparende renovaties per 1.000 wooneenheden vanaf 2021 t.e.m. 2030. 
 • Doelstelling: 1 coöperatief/participatief hernieuwbaar energieproject per 500 inwoners tegen 2030 met een totaal geïnstalleerd vermogen van 216 MW vanaf 2021 t.e.m. 2030 (+12.000 perojecten in 2030)
 • Ondersteuning opstart energiegemeenschappen of projecten rond energiedelen

Werf 4 “Water is het nieuwe goud”: ontharding een opvang- en infiltratiecapaciteit.

 • Doelstelling: 1m2 ontharding per inwoner vanaf 2021 t.e.m. 2030 (= 6,6 miljoen m2 ontharding)
 • Doelstelling: per inwoner 1m3 extra opvang van hemelwateropvang voor hergebruik, buffering en infiltratie voor regenwater vanaf 2021 t.e.m. 2030 (=6,6 miljoen m3 extra regenwaer dat wordt opgevangen door hergebruik of infiltratie).

 

Concreet wordt de volgende ondersteuning voorzien: 

 • Het organiseren van een kennisuitwisseling of training of netwerking of matchmaking met lokale besturen
 • Het ter beschikking stellen van modelreglementen
 • Het ter beschikking stellen van begeleiding van de lokale besturen inzake drie werven en ondersteuning bij de uitwerking van klimaatactieplannen ikv Burgemeestersconvenant 2030
 • Het afsluiten van een raamovereenkomst voor deelnemende gemeentes voor: Regenwatertonnen - Zonnepanelen op publieke gebouwen met burgerparticipatie - Fietsleasing (in ontwikkeling)
 • Het organiseren van groepsaankopen voor: Isolatie van de buitenschil - Groendaken
 • Het begeleiden van inwoners bij vragen rond energie en renoveren aan de EnergieKe loketten