Korte uitleg

IGEAN is als intercommunale en erkend energiehuis actief in alle 29 gemeenten van arrondissement Antwerpen. De multidisciplinaire aanpak die IGEAN biedt, stelt de besturen in staat om strategische en complexe projecten te realiseren.

IGEAN wil een voortrekker zijn in het  energie- en klimaatbeleid en richt zich met concrete acties ook rechtstreeks tot de burger.

Contactgegevens 

Aanbod ondersteuner LEKP

Igean zet zich als ondersteuner in op:

Werf 1 "laten we een boom opzetten": vergroening

 • Doelstelling: één boom extra per Vlaming tegen 2030 (+6,6 miljoen bomen extra vanaf 2021 t.e.m. 2030);
 • Doelstelling: 1/2de meter haag of geveltuinbeplanting per Vlaming tegen 2030 (+3.300 km extra vanaf 2021 t.e.m. 2030)
 • Doelstelling: één extra natuurgroenperk per 1000 inwoners tegen 2030 (=6.600 perken vanaf 10m2 t.e.m. 2030)

Werf 2 “verrijk je wijk”: energiebesparende renovatie en coöperatieve energieprojecten. 

 • Doelstelling: 50 collectief georganiseerde energiebesparende renovaties per 1.000 wooneenheden vanaf 2021 t.e.m. 2030. Met 25 fossielvrije renovaties.
 • Doelstelling: 1 coöperatief/participatief hernieuwbaar energieproject per 500 inwoners tegen 2030 met een totaal geïnstalleerd vermogen van 216 MW vanaf 2021 t.e.m. 2030 (+12.000 perojecten in 2030)
 • Doelstelling: Ondersteuning opstart energiegemeenschappen of projecten rond energiedelen
 • Doelstelling: 50 per 1.000 wooneenheden worden uitgenodigd voor een klimaattafel ter bespreking van een wijkgerichte aanpak (met een focus op de verduurzaming van de warmtevraag en de synergie tussen de vier werven) voor einde 2024

Werf 3 “elke buurt deelt en is duurzaam bereikbaar”: elektrische deelwagens, laadpunten en fietspaden.

 • Doelstelling: 1,5 (semi-) publieke laadequivalenten per 100 inwoners (99.000 laadpunten (CPE)) tegen 2030.

Werf 4 “Water is het nieuwe goud”: ontharding en opvang- en infiltratiecapaciteit.

 • Doelstelling: 1m2 ontharding per inwoner vanaf 2021 t.e.m. 2030 (= 6,6 miljoen m2 ontharding)
 • Doelstelling: per inwoner 1m3 extra opvang van hemelwateropvang voor hergebruik, buffering en infiltratie voor regenwater vanaf 2021 t.e.m. 2030 (=6,6 miljoen m3 extra regenwaer dat wordt opgevangen door hergebruik of infiltratie).

 

Concreet wordt de volgende ondersteuning voorzien: 

 • Het organiseren van een kennisuitwisseling of training of netwerking of matchmaking met lokale besturen
 • Het ter beschikking stellen van begeleiding van de lokale besturen inzake vier werven en ondersteuning bij de uitvoering van klimaatactieplannen i.h.k.v Burgemeestersconvenant 2030
 • Het ter beschikking stellen van modelreglementen
 • Sensibiliseren en informeren van burgers rond de vier werfthema’s via de tweejaarlijkse EnergieKe krant, digitale nieuwsbrieven en digitale infosessies
 • Begeleiding en advies op maat van inwoners met hun vragen rond energie en renoveren via de gemeentelijke EnergieKe Loketten
 • Groepsaankoop bomen en plantgoed voor alle inwoners uit de deelnemende gemeenten
 • Wijkloket 2023: advies- en coachingtraject rond energetisch renoveren, gericht naar inwoners uit één specifieke wijk
 • Klimaattafels met inwoners uit een selectie van wijken ter bespreking van een wijkgerichte aanpak voor energetische renovaties
 • Groepsaankoop van laadpalen en regentonnen voor inwoners uit de deelnemende gemeenten
 • Ondersteuning  lokale besturen bij de interpretatie van de Vlaamse kansenkaart ontharding met het oog op strategisch onthardingstrajecten