Korte uitleg

Vlario wil dé referentie in Vlaanderen zijn die alle actoren binnen het afvalwater- en hemelwaterbeheer samenbrengt, stimuleert en ondersteunt in hun streven naar een steeds performanter waterbeheer.

VLARIO is een ledenorganisatie, wat betekent dat we er voor onze leden zijn, maar ook door onze leden. Zonder de goede samenwerking met onze partners en leden die deelnemen aan onze werkgroepen kunnen wij dit niet alleen verwezenlijken.

VLARIO telt 446 leden, waaronder lokale besturen, studiebureaus, rioolbeheerders, federaties, aannemers, fabrikanten, certificatie-instellingen, …. Kortom, iedereen die betrokken is bij het gemeentelijk waterbeheer. Deze verscheidenheid aan betrokken actoren ligt aan de basis dat VLARIO vandaag gekend en erkend is als het overleg- en kenniscentrum voor rioleringen in Vlaanderen en zelfs in onze buurlanden.

Contactgegevens 

  • website: www.vlario.be
  • contactpersoon: Wendy Francken
  • telefoon: 03 827 51 30
  • e-mail: wendy.francken@vlario.be

Aanbod ondersteuner LEKP

Vlario zet zich als ondersteuner in op:

Werf 4 “Water is het nieuwe goud”: ontharding en opvang- en infiltratiecapaciteit.

  • Doelstelling: 1m2 ontharding per inwoner vanaf 2021 t.e.m. 2030 (= 6,6 miljoen m2 ontharding)
  • Doelstelling: per inwoner 1m3 extra opvang van hemelwateropvang voor hergebruik, buffering en infiltratie voor regenwater vanaf 2021 t.e.m. 2030 (=6,6 miljoen m3 extra regenwaer dat wordt opgevangen door hergebruik of infiltratie).

 

Concreet biedt Vlario de volgende ondersteuning aan: 

  • Het organiseren van een kennisuitwisseling of training of netwerking of matchmaking over de Werf “Water is het nieuwe goud”: ontharding en opvang- en infiltratiecapaciteit
  • organisatie van diverse opleidingen, studiedagen en infomomenten oa VLARIO-dag, provinciale contactdagen, …. voor lokale besturen over het waterbeheer in Vlaanderen.