Korte uitleg

Het Regionaal Landschap Meetjesland is actief in de gemeenten Aalter, Assenede, Deinze, Eeklo, Evergem, Kaprijke, Lievegem, Lochristi, Maldegem, Sint-Laureins en Zelzate. 

De doelstelling van een regionaal landschap is het bevorderen van in hoofdzaak het streekeigen karakter, de natuureducatie en -recreatie, het recreatief medegebruik, het draagvlak voor natuur en het geïntegreerd en gebiedsgericht beheer. De vereniging stimuleert en coördineert ook het beheer en de inrichting van terreinen en het herstel, de aanleg en de ontwikkeling van kleine landschapselementen. Daarnaast biedt de vereniging ondersteuning aan gemeenten en erfgoedactoren op het vlak van landschappelijk erfgoed en helpt zij met haar publiekswerking het draagvlak voor landschappelijk erfgoed te vergroten. 
, een landschapsforum zijn voor een duurzame ontwikkeling van het Meetjesland. Hiertoe werkt zij mee aan de ontwikkeling van het typische karakter van het Meetjesland met haar waardevolle cultuurlandschappen.

Contactgegevens 

 • website: www.rlm.be
 • contactpersoon: Brigitte Smessaert
 • telefoon: 050/70.00.42
 • e-mail: info@rlm.be

Aanbod ondersteuner LEKP

Het regionaal landschap Meetjesland zet zich als ondersteuner in op:

Werf 1 "laten we een boom opzetten": vergroening

 • Doelstelling: één boom extra per Vlaming tegen 2030 (+6,6 miljoen bomen extra vanaf 2021 t.e.m. 2030);
 • Doelstelling: 1/2de meter haag of geveltuinbeplanting per Vlaming tegen 2030 (+3.300 km extra vanaf 2021 t.e.m. 2030)
 • Doelstelling: één extra natuurgroenperk per 1000 inwoners tegen 2030 (=6.600 perken vanaf 10m2 t.e.m. 2030)

Werf 4 “Water is het nieuwe goud”: ontharding een opvang- en infiltratiecapaciteit.

 • Doelstelling: 1m2 ontharding per inwoner vanaf 2021 t.e.m. 2030 (= 6,6 miljoen m2 ontharding)
 • Doelstelling: per inwoner 1m3 extra opvang van hemelwateropvang voor hergebruik, buffering en infiltratie voor regenwater vanaf 2021 t.e.m. 2030 (=6,6 miljoen m3 extra regenwaer dat wordt opgevangen door hergebruik of infiltratie).

 

Concreet wordt de volgende ondersteuning voorzien: 

 • Het organiseren van kennisuitwisseling, training, netwerking of matchmaking
 • Het ter beschikking stellen van begeleiding van lokale besturen