Foto buiten 3 (002).jpg
Provider image

Davy gooit het roer om. Na een carrière in de logistieke sector schoolt hij zich om tot sociaal werker. Hij werkt in een wijkteam in Kortrijk en was een van de ambassadeurs tijdens World Social Work Day.

Davy weet zich ondanks het verlaten van de schoolbanken op 18 vanwege een moeilijke thuissituatie op te werken in de logistieke sector. Net geen twintig jaar is hij er aan de slag, maar het knaagt. Davy's interesse in menselijke relaties en wetgeving; de ander van dienst zijn, onder andere geïnspireerd door zijn echtgenote die hoofdverpleegkundige is, duwt hem een nieuwe richting uit.

Hij schrijft zich in om via afstandsonderwijs sociaal werker te worden. Overdag werken, ’s avonds studeren, wat er overblijft aan tijd gaat naar zijn gezin. Vrije tijd en hobby’s moeten er heel die periode aan geloven.

Na een stage in de bijzondere jeugdzorg vindt Davy zijn weg naar het OCMW van Kortrijk. Hij start er in het team 'andere nationaliteiten'. Het is een bewuste keuze vanwege zijn interesse in het helpen van migranten. “Die worden nog al te vaak met een scheef oog bekeken. Daar heb ik het altijd moeilijk mee gehad.”

In 2022 reorganiseert het OCMW van Kortrijk. Gespecialiseerde diensten worden afgeschaft. In plaats daarvan wordt er generalistisch gewerkt, georganiseerd per wijk. Davy maakt nu deel uit van 'wijkteam Zuid'. Hij moet zich bijscholen, o.a. in budgetbegeleiding, een heel specifieke materie. De nieuwe manier van werken gaat heel breed. Zowat alle levensdomeinen passeren de revue: huisvesting, onderwijs, gezondheidszorg, verslavingsproblematiek.

“Met deze aanpak sta ik een pak dichter bij mijn cliënten. Op huisbezoek gaan doe ik altijd met de fiets of te voet.”

Er is veel wetgeving waar Davy zich als maatschappelijk werker doorheen moet banen, maar binnen het OCMW is er tegelijk ook veel handelingsruimte. Niets is zwart-wit. Er is iedere week een comité: “Zolang ik mijn voorstellen goed argumenteer, slaag ik er meestal in om dingen gedaan te krijgen. Die flexibiliteit is geen luxe. Het bijzondere aan mensen is de bijzondere situaties waarin ze vaak verkeren. Zo kreeg ik een dame van Afrikaanse origine over de vloer met een master in PR… behaald in Rusland. Die wordt hier niet gelijkgeschakeld. Dus wilde zij hier haar bachelor behalen. Ze kon het vereiste taalniveau nog niet voorleggen. Wij hebben haar in overleg met de school toch kunnen doen starten, op voorwaarde dat ze op het einde van het academiejaar het taalniveau zou behalen.”

Door de hoge werkdruk vindt Davy het soms moeilijk werk en privé af te bakenen. “Maar dat heb je in de privé ook. Ik heb nog geen seconde spijt gehad. De afwisseling tussen administratief werk en het concreet in de bres springen voor mensen maakt de job bijzonder boeiend.”

Davy merkt op dat sinds de coronapandemie veel diensten digitaal zijn geworden. De werkeloosheidskas, ziekenfondsen, kinderbijslagfondsen, de sociale huisvestingsmaatschappij; alles gaat digitaal. Eenvoudigweg naar een loket gaan verdwijnt, of is enkel mogelijk op afspraak. Telefonisch is bijna niemand meer bereikbaar. Mails blijven soms wekenlang onbeantwoord. “Ik heb de indruk dat digitalisering soms als excuus wordt gebruikt om dienstverlening af te bouwen. Meer dan ooit zijn het de OCMW’s die de kastanjes uit het vuur mogen halen.”