G50 verhaal.jpg
Provider image

“De energiegevers, noemen we ze.” Yara* en Dina* staan tijdens de pauze van de G50** samen aan een tafeltje. Het thema vandaag: toegankelijkheid van dienstverlening onder druk. Allebei werken ze voor een OCMW in een centrumstad: eentje in Turnhout, de ander in Sint-Niklaas. Ze vinden elkaar in het enthousiasme voor de job: de afwisseling, iets kunnen betekenen voor de mensen – en doorgaan, ook in de complexe dossiers. En dat zijn er veel. Gelukkig zijn er altijd cliënten bij wie de aanpak werkt, die op weg gezet worden, met wie ze samen een succesverhaal schrijven. Die ‘energiegevers’ helpen om vol te houden.

Het hoeven ook niet altijd grootse dingen te zijn; vaak zijn het kleine momenten die veel energie geven en een groot verschil kunnen betekenen voor de cliënt. Neem bijvoorbeeld het verhaal van Yara en Mo*. Yara neemt hem onder haar hoede op het moment dat de situatie op het punt staat naar de verkeerde kant te kantelen. Mo heeft een GPMI maar komt volgens zijn begeleider de voorwaarden niet na, en op dit moment is het zo ver gekomen dat hij dreigt geschorst te worden. Een schorsing van het leefloon dus, en dat betekent: enkele maanden geen inkomen voor Mo en zijn 3 kinderen en partner. Yara neemt over en probeert als nieuw gezicht in dit traject een frisse blik te brengen. Al snel blijkt dat een taalprobleem aan de basis ligt. Mo begreep simpelweg niet voldoende wat er van hem verwacht werd. Door die barrière weg te nemen en een tolk in te schakelen, kwam er weer zuurstof in de begeleiding, en in het leven van Mo: hij schreef zich in voor een opleiding, en is intussen aan het werk via Artikel 60. Yara spreekt hem nog regelmatig, ze hebben een goede verstandhouding.

“Zolang er cliënten zijn over wie we dit soort verhalen kunnen vertellen, kunnen we doorgaan. Het thema van deze G50 is brandend actueel: de dienstverlening staat echt onder druk, en de toegankelijkheid daardoor ook. De situatie in onze OCMW’s is ernstig, bijvoorbeeld wat betreft aantal dossiers per sociaal werker. Dat horen we hier van elkaar ook. Als de werkdruk ertoe leidt dat je geen tijd meer hebt om effectieve begeleidingen te doen, om successen te delen, dan haken sociaal werkers af.”

Want wat de aanwezigen hier ook met elkaar delen: “Wij doen ons werk echt graag – als we onze kerntaak mogen en kunnen doen, en dat is mensen op weg zetten naar zelfstandige en volledige participatie aan de samenleving.”

*De namen zijn fictief, het verhaal niet.

** De G50 dat zijn 50 maatschappelijk werkers die met hun beide voeten in de OCMW-praktijk staan. Samen staan ze stil bij de eigenheid en uitdagingen van sociaal werk in een OCMW. Ze formuleren inzichten en bouwen aan oplossingen voor sterk sociaal werk. Op 25 oktober kwam de G50 samen in Gent. Het thema toen was ‘toegankelijkheid van dienstverlening onder druk’.