geluid.png
Provider image

In het City of Things project “Oases van rust” werken de onderzoeksgroep Dramco van KU Leuven Campus Gent en Imec samen met de steden Dendermonde en Aalter om Internet-of-Things (IoT) sensoren te ontwikkelen die het geluidsniveau in steden kunnen monitoren. Het continu of sporadisch monitoren van geluid was tot nog toe omslachtig: klassieke meetapparatuur is relatief duur, verbruikt veel energie en kan slechts gericht ingezet worden. Door de ontwikkeling van slimme, goedkope en autonome sensoren kunnen tal van publieke ruimtes gecreëerd worden waar het aangenaam vertoeven is voor zowel bewoners als bezoekers.

Het COT-project “Oases van rust” was een pilootproject tussen de onderzoeksgroepen en enkele steden met als doelstelling om de geluidsniveaus op verschillende plaatsen in steden in kaart te brengen. Het belang van een goede akoestische kwaliteit in steden en gemeenten wordt steeds belangrijker. Dat een kwalitatieve leefomgeving een positieve invloed heeft op de algemene gezondheid erkent de Vlaamse overheid met het beleid dat het departement Omgeving wil voeren.

In dit project werden goedkope Internet-of-Things (IoT) geluidssensoren ontwikkeld waarmee het geluidsniveau op verschillende plaatsen in de stad in kaart kon worden gebracht. De uitdaging van dit ontwerp lag voornamelijk in het gelimiteerde energiebudget van een geluidssensor. Het werd immers voorzien van een batterij zodanig dat deze zeer mobiel inzetbaar was. Door de beschikbaarheid van lage kost en laag vermogen microfoon-, verwerkings- en draadloze connectiviteit technologie lag de ontwikkeling van autonome en slimme geluidssensoren binnen handbereik.

Verder is er door de stad Dendermonde een uitgebreide raadpleging gedaan bij de verschillende diensten (jeugddienst, milieudienst, politie, …). Het is immers belangrijk om te weten welke noden deze diensten hebben om tot een efficiënt systeem te komen.

Betrokken partijen

  • Onderzoeksgroep Dramco van KU Leuven Campus Gent
  • IMEC
  • Stad Dendermonde
  • Gemeente Aalter

Bereik

Ook de bewoners waren in staat om de geluidsdata te raadplegen: via een aangebrachte QR-code kon men heel eenvoudig surfen naar de website.

Resultaat

Het ging om een pilootproject: een haalbaarheidsstudie waarbij een eerste testopstelling werd gebouwd om vast te stellen waar de uitdagingen lagen in het uitrollen van een dergelijk systeem.

Tijdens het project werden in totaal zeven sensoren verspreid in twee Vlaamse steden: vijf in Dendermonde en twee in Aalter. Via een online platform kon men de geluidsdata van deze sensoren realtime opvolgen. Zo hing een geluidssensor op de grote markt van Dendermonde en werd tijdens een Sinterklaasevenement zeer duidelijk een verhoogde geluidsactiviteit gedetecteerd.

Om verdere, concrete inzichten te verkrijgen over de geluidshinder in steden zouden een groter aantal sensoren verspreid moeten worden. Verder bleek er vanuit de steden en gemeenten interesse te zijn in geluidsclassificatie: wat is de bron van de geluidshinder. Echter, dit vergt op technologisch vlak nog heel wat uitdagingen, zeker in de context van batterijgevoede geluidssensoren, alsook op het vlak van privacy. Er moet ook nog geconcretiseerd worden hoe de data aan de verschillende stedelijke diensten wordt aangeboden om te voldoen aan hun noden.

Praktische informatie

  • Verantwoordelijke: Koen T’Jaeckx, Stad Dendermonde
  • Totale projectkost: € 137 273,96 (waarvan private inbreng €40 000)
  • Looptijd: 1 jaar
  • Online dashboard waar de geluidsinformatie van de geluidssensor kon worden opgevraagd. Deze website was ook toegankelijk voor het publiek: mensen konden via een QR-code de website raadplegen.

Meer en sterker ondernemerschap in innovatieve steden en gemeenten: daar gaan we voor!
De VVSG en VLAIO bundelen de krachten in het project Overlegtafels Economie & Smart Cities.
Je leest er meer over op
www.vlaio.be/lokalebesturen . #sterkondernemen