Korte uitleg

Noordlicht is een coöperatieve vennootschap die burgers samenbrengt om te investeren in projecten rond hernieuwbare energie en rationeel energieverbruik. Zo wekken we samen onze eigen propere energie op en dragen we bij tot een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Als coöperatie voeren we economische activiteiten uit, en gebruiken die om doelstellingen op ecologisch en maatschappelijk vlak te realiseren. Door lokaal burgers te laten investeren in hernieuwbare energie, zullen de winsten hiervan ook terugvloeien naar de lokale economie. Het maatschappelijk belang wordt nog extra benadrukt door het ‘sociaal oogmerk’ van de coöperatie: een deel van onze winst zal steeds een maatschappelijk doel dienen."

Contactgegevens 

Aanbod ondersteuner LEKP

Noordlicht zet zich als ondersteuner in op werf 2 “Verrijk je wijk: energiebesparende renovaties en coöperatieve energieprojecten

  • Doelstelling: 50 collectief georganiseerde energiebesparende renovaties per 1.000 wooneenheden vanaf 2021 t.e.m. 2030;
  • Doelstelling: 1 coöperatief/participatief hernieuwbaar energieproject per 500 inwoners tegen 2030 met een totaal geïnstalleerd vermogen van 216 MW vanaf 2021 t.e.m. 2030 (+12.000 projecten in 20230);
  • Ondersteuning opstart energiegemeenschappen of projecten rond energiedelen

Concreet voorziet Noordlicht de volgende ondersteuning:

  • Het organiseren van een kennisuitwisseling of training of netwerking of matchmaking over coöperatieve projecten, elektrische deelwagens en laadpunten met lokale besturen
  • Het ter beschikking stellen van begeleiding van de lokale besturen inzake coöperatieve projecten en eleketrische deelwagens en laadpunten
  • Het afsluiten van een raamovereenkomst voor deelnemende gemeentes betreffende coöperatieve energieprojecten, elektrische deelwagens en laadpunten voor de 12 gemeenten die deeluitmaken van ons werkingsgebied (Asse, Grimbergen, Kampenhout,
    Londerzeel, Machelen, Meise, Merchtem, Opwijk, Steenokkerzeel, Vilvoorde, Wemmel, Zaventem)

Relevantie informatie

  • Noordlicht ontwikkelde een flyer die hun realisaties en expertise illustreert.