2022Lokaal02 - Nieuwe infrastructuur omslagfoto.png
Provider image

De dorpskern van Wezembeek-Oppem ondergaat een metamorfose. Met nieuwe gebouwen voor het administratief centrum, de gemeentelijke basisschool en de bibliotheek is de eerste stap van de dorpskernontwikkeling gezet.

Wezembeek-Oppem stond al jaren voor de uitdaging om van de Marcelissite het kloppende hart van de gemeente te maken. Iets minder dan vier jaar nadat de gemeenteraad de PPS-overeenkomst voor de vernieuwing van de dorpskern goedkeurde, opende in november 2021 het administratief centrum City Hall de deuren voor het publiek. De administratieve diensten van gemeente en OCMW vinden er voor het eerst onderdak in één zelfde gebouw. In januari dit jaar namen de juffen, meesters en leerlingen van de Nederlandstalige gemeenteschool De Letterbijter een frisse start in hun nieuwe school. Ten slotte worden alle lezers op zaterdag 19 februari verwelkomd in de splinternieuwe bibliotheek. Een middenplein op mensenmaat en een ruime parkeergarage verbinden boven- en ondergronds de drie publieke gebouwen. De ingebruikname van de autovrije groene zones met speelmogelijkheden en van de zes woongebouwen met 107 appartementen volgt in een latere fase. Naast de bestaande apotheek en het postkantoor komen weldra een buurtwinkel, een dokterspraktijk en een notariaat op wandelafstand van het dorpsplein. Het voormalige kasteel-gemeentehuis, het enige gebouw dat behouden bleef, krijgt een horeca-invulling.

De bouw zelf werd na een marktonderzoek in het kader van een PPS-overeenkomst toevertrouwd aan de firma Van Roey en de ontwerp- en architectenbureaus Areal, A2D en Brut. Deze bundelden hun krachten voor een ambitieus toekomstgericht project, dat een antwoord biedt op de behoeften van vandaag, met het gepaste respect voor de geschiedenis. De combinatie van publieke functies en private woningen maken van dit masterplan een voorbeeld van dorpskernontwikkeling voor de 21ste eeuw. Begin 2023 zou de afwerking van de buitenaanleg een punt moeten zetten achter deze publiek-private samenwerking. Maar de volgende projecten voor de gemeente liggen al klaar: de bouw van een nieuwe en grotere gemeentelijke loods en de uitbreiding van de sportsite in de Sportpleinstraat, met de aanleg van een hockeyveld, de vernieuwing van het bestaande voetbalveld en de realisatie van randinfrastructuur (cafetaria, kleedkamers, parkeergelegenheid…).

De gemeente Wezembeek-Oppem krijgt hiermee voor het eerst in de geschiedenis een volwaardig gemeentelijk plein met een mooie uitbreiding naar het openbare park. Een nieuwe landschappelijke verbinding vormt de ruggengraat van het project, een groen hart voor Oppem in nauwe relatie met de vallei van de Wezembeek. De duurzame gebouwen werden opgetrokken rond drie groene plekken met elk een eigen identiteit: de Tuin van Straufhain bij de publieke functies, de centrale Maalderstuin waar de omwonenden maximaal kunnen genieten, en de ‘geborgen tuin’ met ruimte voor ontmoeting tussen jong en oud, huidige en nieuwe bewoners, dorpsactiviteiten en rust.

Duurzaamheid en respect voor het milieu maken integraal deel uit van het project. Er wordt gestreefd naar een BREEAM-certificaat met score ‘Very Good’ voor de publieke gebouwen. BREEAM is wereldwijd de meest gebruikte methode om duurzaamheidsprestaties van gebouwen te bepalen. Zo zijn de publieke gebouwen onder andere voorzien van 74 zonnepanelen (goed voor gemiddeld 25.000 KWh aan stroom per jaar), twee warmtepompen, 370 m² groendaken, 1200 m² klimaatplafonds, regenwaterrecuperatie, koude- en warmteopslag in vier grondboringen van meer dan 50 meter diepte, laadpunten voor fietsen, zes nestkasten voor zwaluwen in de achtergevel van het administratief centrum, 218 schroefpalen met grondverdringing (funderingspalen) en ledverlichting met daglichtregeling en afwezigheidsdetectie. Het gebouw is bovendien volledig gasvrij.

De totale prijs voor de gemeente bedraagt momenteel 22.075.000 euro. Dat is 1.550.000 euro meer dan oorspronkelijk voorzien. Door het coronavirus kampte ook dit project met een forse prijsstijging van grondstoffen en bouwmaterialen. De schuldenlast van de gemeente is er echter niet door toegenomen. De financiering gebeurde met 12.271.000 euro ontvangsten uit de verkoop van de grondaandelen van de private appartementen, 2.858.000 euro subsidie van de Vlaamse Gemeenschap voor de school en 6.946.000 euro beschikbare eigen middelen.

De nieuwe publieke gebouwen staan garant voor moderne en slimmere dienstverlening. De bibliotheek is voorzien van een automatische inleverbus om boeken 24 op 24 uur in te leveren en van een automatische uitleendienst, elke klas van de lagere school GBS De Letterbijter beschikt over een digitaal schoolbord, en het onthaal van het administratief centrum werkt met een klantgeleidingssysteem. Met de centralisatie van de diensten van OCMW en gemeente op één locatie, een op elkaar afgestemd logo en een gemeenschappelijk onthaal treden de administratieve diensten bovendien in een nieuw tijdperk. Dit moet leiden tot een intensievere samenwerking tussen de diensten, met als centraal uitgangspunt de burger. Zelfs al blijven de gemeente en het OCMW twee afzonderlijke rechtspersonen. —

TECHNISCHE FICHE

  • Opdrachtgevend bestuur: Gemeente en OCMW WezembeekOppem
  • PPS-consortium: Bouwfirma Van Roey Ontwerp- en architectenbureaus AREAL, A2D en Brut.
  • Totaal budget: 22.075.000 euro 
  • Informatie: Jinke Vink - Gemeentelijke projectverantwoordelijke

Katrien Gordts is redacteur van Lokaal
Voor Lokaal 02 | 2022