Natuurpunt is een onafhankelijke vrijwilligersvereniging met meer dan 133.000 leden. We beschermen kwetsbare en bedreigde natuur in Vlaanderen. Ze beheren meer dan 26.000 hectare Vlaamse natuur in 500 verschillende natuurgebieden. De vrijwilligers nemen het initiatief: ze zorgen voor aankoop, beheer en openstelling van natuurgebieden. Daarbij worden ze bijgestaan door professionele ploegen.  
Het maatwerkbedrijf geeft werk aan honderden arbeiders die het niet makkelijk hebben in de klassieke economie.

Contactgegevens

Aanbod ondersteuner LEKP

Werf “laten we een boom opzetten”: vergroening;

  • Doelstelling: één boom extra per Vlaming tegen 2030 (+6,6 miljoen bomen extra vanaf 2021 t.e.m. 2030);
  • Doelstelling: 1/2de meter haag of geveltuinbeplanting per Vlaming tegen 2030 (+3.300 km extra vanaf 2021 t.e.m. 2030);
  • Doelstelling: één extra natuurgroenperk per 1000 inwoners tegen 2030 (=6.600 perken vanaf 10m2 vanaf 2021 t.e.m. 2030);

 Werf “Water is het nieuwe goud”: ontharding een opvang- en infiltratiecapaciteit;

  • Doelstelling: 1m² ontharding per inwoner vanaf 2021 t.e.m. 2030 (=6,6 miljoen m² ontharding)
  • Doelstelling: per inwoner 1m3 extra opvang van hemelwateropvang voor hergebruik, buffering en infiltratie voor regenwater vanaf 2021 t.e.m. 2030 (=6,6 miljoen m3 extra regenwater dat wordt opgevangen door hergebruik of infiltratie)

 

Concreet voorziet Natuurpunt volgende ondersteuning:

  • Het organiseren van een kennisuitwisseling of training of netwerking of matchmaking over Werf 1“laten we een boom opzetten” en Werf 4“Water is het nieuwe goud” met lokale besturen.
  • Aanplant van kleine landschapselementen en realisatie van natuurgroenperken
  • Andere: 1000 ha wetlandherstel dmv het wetlandplan van Natuurpunt tegen 2027