foto 1 project kortrijk.jpg
Provider image

Via een proefproject in de naschoolse opvang van een kleuterschool werden in samenwerking met een theatergezelschap muzische impulsen geïntroduceerd in de buitenschoolse kinderopvang.

Doelstellingen

Uit een bevraging van de Stad Kortrijk bij alle Kortrijkse scholen kregen ze zicht op de moeilijkheden bij de organisatie van de naschoolse opvang. Zo hebben de meeste scholen weinig financiële middelen hiervoor wat vaak een impact heeft op de kwaliteit van de opvang.

Stad Kortrijk wil graag impulsen van kunst en cultuur introduceren tijdens de buitenschoolse kinderopvang. Via proefprojecten willen ze experimenteren met verschillende methodieken en werkvormen.

Aanpak en resultaten

In 2018 heeft de Stad Kortrijk een proefproject opgezet in 1 kleuterschool. Hiervoor gingen ze een samenwerking aan met Casa Blanca, een theatergezelschap die ervaring heeft met het ontwikkelen en begeleiden van kunst- en cultuureducatieve projecten. Met haar projecten wil ze kinderen op een laagdrempelige en speelse manier kennis laten maken met de wereld van de kunsten.

Gedurende één semester heeft het theatergezelschap elke dinsdag na school een activiteit aangeboden in de kleuteropvang. Zo’n 70- tal kleuters kwamen eerst aan in de opvang rond 16u en aten eerst een vieruurtje. Rond 16u15 verzamelden de kinderen. Ze konden kiezen voor vrij spel in de opvang (binnen of buiten) onder begeleiding van de opvangbegeleiders. Of ze konden deelnemen aan de activiteit van Casa Blanca. Een muzisch begeleider van Casa Blanca bracht muzische impulsen aan. Er werd gekozen om hierbij uit te gaan van de dagelijkse werking van de opvang. Er werden geen extra ruimtes ter beschikking gesteld, er werd gewerkt met de kinderen die op dat moment aanwezig waren, met haalbare materialen die snel konden worden aangeleverd, er werd geen extra voorbereiding van de opvangbegeleiders gevraagd. De activiteiten werden zo opgebouwd dat kinderen aller tijde konden stoppen om iets anders te gaan doen of omdat de ouders hen kwamen ophalen.  

sterktes/ succesfactoren

 • Het project werd positief onthaald door de kinderen zelf, de ouders en de kinderbegeleiders in de opvang.
 • Door de multi-disciplinaire aanpak (aanbod van impulsen dans, theater, beeld, media) kunnen alle kinderen verschillende disciplines ontdekken. Ze experimenteren en proeven van een divers muzisch aanbod.
 • Met een project tijdens de opvang bereik je een grote en diverse groep kinderen. Ook kinderen die niet van thuis uit worden gestimuleerd om deel te nemen aan cultuurgebonden vrije tijdsbesteding komen via deze weg in aanraking met verschillende muzische disciplines.
 • Op korte tijd namen er veel meer kinderen deel aan de opvang
 • Bedoeling was om dit ook uit te rollen in de lagere school en vervolgens ook in andere scholen. Wegens de coronapandemie wordt dit helaas uitgesteld tot er meer mogelijk is
 • Experimenten hoeven niet groots te zijn. Dit experiment koste weinig energie, maar heeft wel een grote toegevoegde waarde en een positieve impact.

De samenwerking verliep goed, de verdeling van de verantwoordelijkheden was duidelijk. Begeleiders van Casa Blanca zorgen voor kunst en cultuureducatie, de begeleiders van de opvang voor de opvang en de zorg voor de kinderen.

Knelpunten/uitdagingen

 • Scholen zijn nog niet voldoende geïnformeerd over het nieuw decreet waardoor nog veel onduidelijk is. 
 • Naast Casa Blanca heeft de Stad Kortrijk verschillende partners bevraagd om samen te werken en activiteiten na school aan te bieden. Het organiseren van diverse activiteiten na school in samenwerking met sport en cultuurorganisaties is niet eenvoudig. De sport- en cultuurbegeleiders staan minder open voor de opvangfunctie waardoor het moeilijk is om aanbod te voorzien voor 1e en 2e kleuters. Het is een meerwaarde als een kinderbegeleider mee de activiteit kan begeleiden en tijdens de activiteiten zorg kan bieden aan de kinderen die dit nodig hebben.
 • Ook werken met vrijwilligers is niet eenvoudig. Het is moeilijk om na schooltijd voldoende vrijwilligers te vinden omdat mensen nog aan het werk zijn, of op terugweg zijn naar huis.

Meer

 • Contactgegevens
 1. Katrien Verlinden, beleidsmedewerker kinderopvang Stad Kortrijk
 2. Katrien.Verlinden@kortrijk.be  - 056 27 72 77