De juridische taskforce van het nationale toegangspunt voor multimodale reisinformatiediensten (NAP MMTIS) werkte samen met verschillende stakeholders en lokale besturen de laatste maanden een model data-licentieoverdracht uit.
Er doet zich een gestage groei voor in de ontwikkeling van diensten voor vraagafhankelijk vervoer, met een reeks nieuwe aanbieders en zelfs nieuwe vervoersmodi (zoals bv. e-steps). 

De praktijk heeft het belang aangetoond om op lokaal niveau een aantal voorwaarden te verbinden aan de ontplooiing van die diensten. Daarom worden deze voorwaarden en afspraken tussen de lokale overheid en de aanbieders van de vervoersdiensten vormgegeven in een operationele licentie. 

Dit model van datalicentieovereenkomst, dat opgesteld werd binnen de juridische taskforce, is op te vatten als een onderdeel van zo’n licentieovereenkomst. Het somt een aantal voorwaarden op met betrekking tot de gegevens die gepaard gaan met het behoorlijk gebruik van vraagafhankelijk vervoer. Het bevat twee luiken: 

Het gaat hier over een model/sjabloon dat voorgesteld wordt. Ieder lokaal bestuur kan bepalen in hoeverre het hiervan gebruikmaakt en kan specifieke elementen toevoegen en andere schrappen. 

Dit model Werd ondertussen goedgekeurd door de Belgische ITS stuurgroep.