2021Lokaal06  Zuid-West-Vlaanderen.png
Provider image

De mensen mogen er dan wel zacht van aard zijn, Zuid-West-Vlaanderen is te hard, veel te hard. Per inwoner ligt er gemiddeld 301 m² verharding, in de rest van Vlaanderen gemiddeld maar 284 m². Daar moeten we letterlijk mee breken, en dus heeft streekontwikkelaar Leiedal samen met (boven)lokale besturen en het middenveld een ‘regionale onthardingsstrategie’ ontwikkeld. Het streven is onder het Vlaamse gemiddelde te duiken en tegen 2040 per inwoner 18 m² te ontharden (een ruime parkeerplaats). Regionaal komt dat neer op 550 ha. Elk bestuursniveau, elke sector en ook de burger zal een steentje bij of liever weg moeten dragen.

Verder lezen?

U bent niet aangemeld als Lokaal-abonnee of het Lokaal-abonnement maakt geen deel uit van je gebruikersprofiel.

Inloggen

Deze inhoud is enkel beschikbaar voor abonnees van het VVSG-magazine Lokaal. 

Meer informatie over abonnement Lokaal.