De VVSG en haar leden richten zich tot de beleidsmakers van de Vlaamse, federale en Europese overheden in het kader van de verkiezingen van 26 mei 2019.

Samen met de lokale besturen schuiven we negen speerpunten naar voren. Zo vragen we onder andere:

  • een oplossing voor de pensioenbom die enorm zwaar op de gemeenten weegt
  • engagement voor een duurzaamheidspact van de gemeenten met de andere overheden
  • maatregelen die de lokale en regionale bestuursniveaus versterken
  • bijkomende actie voor het recht op een menswaardig bestaan

Het memorandum steunt op het uitgangspunt van een volwaardig partnerschap. Resultaten worden samen bereikt, of ze worden niet bereikt. De maatschappelijke noden zijn vandaag immers zo complex dat een overheid alleen ze niet kan oplossen.

Lees ons memorandum.

Technische fiches