Vlaanderen maakte binnen haar investeringsplan 2020-2024 bekend welke middelen beschikbaar zijn voor de uitbreiding van het aantal plaatsen kinderopvang baby’s en peuters.

Het grootste deel van dit budget (iets meer dan 27 miljoen euro) is voorzien voor minstens 2.500 nieuwe plaatsen kinderopvang baby's en peuters met inkomenstarief (de zogenaamde subsidietrap T2A). Er wordt gewerkt met een meerjarenprogrammatie. Dat betekent dat er in deze Vlaamse legislatuur ook slechts één oproep tot indienen van aanvragen voor nieuwe gesubsidieerde plaatsen zal gebeuren. 

We begrijpen dat je hier mogelijk meer dan één vraag bij hebt. Daarom hebben we als VVSG de handen in elkaar geslagen met het Agentschap Opgroeien en meerdere webinars uitgewerkt om je wegwijs te maken in de meerjarenprogrammatie uitbreiding kinderopvang en welke regierol je hier als lokaal bestuur kan opnemen.

De rol van lokale besturen in het kinderopvanglandschap

Het lokaal bestuur heeft een aantal belangrijke opdrachten in het kader van kinderopvang. Deze opdrachten moeten ertoe bijdragen dat er binnen de gemeente voldoende betaalbare, kwaliteitsvolle en toegankelijke kinderopvang is.

De webinar ‘De rol van lokale besturen in het kinderopvanglandschap’ is een algemene inleiding voor lokale besturen over kinderopvang: hoe wordt kinderopvang georganiseerd? Wat is de functie van kinderopvang? Wat met kinderopvang in mijn gemeente?

Een zorgvuldig lokaal advies

Het is belangrijk dat het advies van het lokaal bestuur met zorg wordt opgesteld en kwaliteitsvol is. Als lokale regisseur heeft een lokaal bestuur met dit advies een belangrijke inbreng bij de ontwikkeling van het kinderopvangaanbod.

De webinar ‘Een zorgvuldig lokaal advies’ geeft meer concrete informatie over de adviesrol: wat is een kwaliteitsvol advies? Hoe maak je een goede omgevingsanalyse? Hoe stel je correcte criteria op?

Deze nota over de adviesrol lokaal bestuur bij uitbreiding kan je als lokaal bestuur gebruiken om je adviesrol als lokaal bestuur vorm te geven.

HIer vind je een aantal voorbeeldcriteria  die lokale besturen gebruikten bij eerdere uitbreidingsronden.

Op zoek naar meer inspiratie voor mogelijke criteria? Neem dan hier een kijkje. De VVSG verzamelde een heleboel criteria die werden gebruikt door lokale besturen. Opgelet: dit zijn dus slechts voorbeelden van criteria De lijst bestaat uit goede en uit minder goede of slechte criteria.

Tijdens enkele vraag gestuurde en interactieve vragenrondes gingen we in interactie over deze adviesrol van lokale besturen. Lees hier de veel gestelde vragen (wordt verwacht).

 

Meerjarenprogrammatie en uitbreidingsbeleid in de kinderopvang

Per uitbreidingsronde bepaalt de bevoegde minister meer gedetailleerde regels en het kader voor Kind en Gezin om subsidieaanvragen van organisatoren te beoordelen.

De webinar ‘Uitbreidingsbeleid in de kinderopvang’ biedt een korte toelichting over de voorziene uitbreiding tijdens deze legislatuur. 

Meer informatie op de site van onze partner, het Agentschap Opgroeien.

Nog vragen? Deze kan je formuleren aan lokaal.beleid.kinderopvang@kindengezin.be

Online vragensessies over de uitbreidingsronde