Lokale voedselstrategie Kontich

Tekst: Aline Verbrugge op basis van interview met Melanie De Busser (03 246 25 80, melanie.de.busser@kontich.be ). Kontich zit in de opstartfase.

Hoe en wanneer is de lokale voedselstrategie ontstaan? 

In de meerjarenplanning staat dat Kontich een voedselstrategie zou opzetten (2020-2025). Voorafgaand is er een brainstormsessie geweest aan de hand van de SDG-cirkel waar men met verschillende administratieve medewerkers tot een aantal acties is gekomen. 

Kan je kort jullie voedselproject toelichten?

Er is nog geen uitgeschreven strategie die goedgekeurd is door het college. Wel heeft Kontich al in samenwerking met de Landelijke Gilden onderzoek gedaan naar wat belangrijk is voor de landbouwers in Kontich en hoe de gemeente hen kan ondersteunen. Hier kwam vooral uit dat ze nood hebben aan sensibilisering over wat landbouw inhoudt, contact tussen boer en burger, … Zo heeft Kontich al een ‘Boeren aan het woord’-debatavond georganiseerd waarin 4 lokale boeren aan het woord kwamen.  

Binnen Kontich worden al verschillende ad hoc acties gedaan, en in een volgende fase willen ze dit meer stroomlijnen in de vorm van een strategie. Zo zijn er heel wat diensten die bezig zijn met kort keten, landbouw, fair trade en de eco-boerenmarkt. Bij de vrije tijdsdienst is er ook een fietstocht georganiseerd.  

Momenteel ligt de opmaak van de voedselstrategie nog in handen van dienst omgeving. Er zijn intern nog geen verdere stappen ondernomen over het uitzoeken wat die voedselstrategie dan voor Kontich kan betekenen. Zij zaten al eens samen met de burgemeester maar er zijn nog geen verdere stappen uitgestippeld. Kontich vindt het niet evident om te weten hoe ze hieraan moeten beginnen en hopen hier op begeleiding vanuit de VVSG met een stappenplan of draaiboek. 

 

Welke rol heeft de gemeente hierin gespeeld? 

Het staat in de meerjarenplanning dus er is een algemene consensus dat Kontich hierrond gaat werken. De gemeente gaat initiatief nemen in de opzet van de voedselstrategie. Nog geen plannen en nog geen budget voorzien. 

Met welke diensten werken jullie samen ? 

  • Dienst omgeving: heeft contact met de lokale landbouwers en is van bij het begin betrokken bij de voedselstrategie 

  • Dienst vrije tijd: Mondiaal beleid (korte keten), organiseren ook eco-boerenmarkt 

Welke externe financiering en partners hebben jullie ingezet ?

Externe partners:

Geen vaste partners. 

Overlegmomenten met de Landelijke gilden om bijvoorbeeld thematische infodagen te organiseren. 

Subsidies: /

Wat zijn de successen en de uitdagingen ?

Successen: 

  • Kontich is een vrij landelijke gemeente. Er zijn nog relatief veel landbouwers in de omgeving.  

  • Korte keten leeft ook wel enigszins bij de bevolking, gezien de rand van de verstedelijking 

  • Er zijn al veel losse initiatieven die versnipperd zijn, maar de voedselstrategie biedt de kans om die meer te stroomlijnen 

Uitdagingen: 

  • Lastig om te zien waar we als gemeente op willen inzetten.
  • Enerzijds willen we korte keten als gemeente uitdragen, maar dat moet anderzijds ook wel bij de burgers leven.
  • Een trekker en locatie vinden voor een vaste wekelijkse korteketenmarkt
  • Doelstellingen bepalen en de strategie concretiseren.
  • Kontich heeft geen landbouwgronden in eigen bezit.