Lokale voedselstrategie Eeklo

Tekst: Aline Verbrugge op basis van interview (maart 2021) met Bernardine van Waeyenberghe (bernardine.vanwaeyenberghe@eeklo.be , 09 218 28 38). Eeklo zit in de fase van ontwerp strategisch plan. 

Hoe en wanneer is de lokale voedselstrategie ontstaan? 

Eeklo is al een enige tijd bezig met duurzaamheid en voedsel. De stad ondertekende het Europese Burgemeestersconvenant en
maakte hiervoor een klimaatactieplan op. In 2016 werd tijdens de Voedseldag in Gent inspiratie opgedaan en werd de beleidsambtenaar geprikkeld om een lokale voedselstrategie op te maken voor Eeklo. Zo zouden de losse acties een meer gedragen visie krijgen. Vervolgens werd deze actie mee opgenomen in het meerjarenplan. In samenwerking met het Europees project Foodshift Accelerator Lab kan Eeklo expertise opdoen voor een eigen voedselstrategie, en deze loopt momenteel nog.

Kan je kort jullie voedselproject toelichten?

De voedselstrategie van Eeklo omvat een zichtbare korte voedselketen, duurzame consumptie en productie van voeding. Ook wordt de sociale meerwaarde van voedselinitiatieven mee in rekening gebracht en wordt aandacht gevestigd aan het vermijden van
voedselverlies en het hergebruiken van voedsel afval. Door samenwerking met verschillende partners worden plaatselijke producenten en consumenten met elkaar verbonden.


Na verschillende ondervragingen van de eigen diensten binnen de gemeenten en de belangrijkste organisaties, scholen en instellingen in Eeklo die werken rond voeding werden verschillende ideeën en gedachten op tafel gelegd. Momenteel wacht men op goedkeuring van het college.

Welke rol heeft de gemeente hierin gespeeld? 

Stad Eeklo speelt een organiserende, faciliterende en steunende rol in dit project, waarbij scholen, horeca, producenten,... belangrijke partners zijn. 

 • Hoofddoelstelling is de burgers informeren en sensibiliseren 

 • Verbindingsrol: Alle partners die bezig zijn met voeding samen te brengen 

 • Facilitatierol: producenten en afnemers dichter bij elkaar brengen  

Met welke diensten werken jullie samen ? 

Werkgroep binnen de gemeente “Duurzaam genieten” 

 • Dienst omgeving 

 • Dienst beleid 

 • BKO 

 • Dienst burgerzaken 

 • GIS coordinator 

 • Dienst evenementen 

 • Dienst sport 

Welke externe financiering en partners hebben jullie ingezet ?

Externe partners: Levuur, Big trees, Robinfood, Natuurpunt restjes redders, TooGoodToGo 

Subsidies: Omgevingscontract van de provincie Oost-Vlaanderen. Voor een bepaald bedrag kan je korting krijgen als je bijstand wil voor bepaalde delen van het project. (Bijvoorbeeld bijstand van Levuur) 

Wat zijn de successen en de uitdagingen ?

Successen: 

 • Samenzitten met iedereen creëerde een positieve motiverende sfeer, goede ideeën werden samengebracht en krachten gebundeld

 • Zelfoogstboerderij en lokale markten heel succesvol 

Uitdagingen: 

 • Vertraging door corona en overbevraging van diensthoofd
 • De stakeholders hebben elk hun eigen agenda, ze zijn te concurrentieel tov elkaar en zien niet altijd de voordelen van samenwerken in
 • Politieke onwil en onwetendheid