Lokaal Mondiaal Beleid in de praktijk: Leertrajecten

Om LMB heel concreet in de praktijk te brengen, organiseert de VVSG leertrajecten. Dit zijn vormingenreeksen met een drievoudig doel:

  • Labo-functie: ruimte creëren om zich als stad of gemeente te verdiepen in een specifiek thema van LMB, samen met collega's uit andere lokale besturen, om te experimenteren en om de eigen praktijk te verbeteren en te versterken.
  • Voedingsbodem: concept LMB 'voeden' of verrijken met de geleerde lessen uit de eigen praktijken.
  • Uitrol: de geleerde lessen uit de leertrajecten delen met andere Vlaamse lokale besturen (via tools en begeleiding). Ook nieuwe thematische leertrajecten kunnen ontstaan om verder te experimenteren of uit te diepen.

Hieronder vind je een overzicht van de 6 leertrajecten. Elk leertraject is verschillend in opzet, doel en timing. Door op onderstaande leertrajecten door te klikken, kom je terecht op de specifieke webpagina van dat traject. Je vindt daar meer uitleg terug over de inhoud, het verloop, de doelgroep en de doelstellingen. Sommige leertrajecten zijn al achter de rug, anderen vinden binnenkort voor de tweede keer plaats, in vernieuwde vorm. Inschrijven gebeurt steeds via de specifieke webpagina eenmaal het traject gelanceerd is!

Overzicht leertrajecten

1. Duurzaam aankoopbeleid

​Samen met het Steunpunt Duurzame Overheidsopdrachten werken we aan de strategische verankering van duurzaamheid in de gemeentelijke aankoopprocedures. In 4 sessies leggen we voor 4 verschillende productgroepen uit hoe je bestekken duurzaam, sociaal rechtvaardig en kostenefficiënt kan maken. De rode draad doorheen het leertraject is circulariteit.

Dit traject loopt nog.

2. Ethisch bankieren

​Hoe ga je als gemeente duurzaam om met je financiën? Hoe stimuleer je burgers om bewust te beleggen? Samen met FairFin vzw en Forum Ethibel reiken we financieel directeurs en mondiale ambtenaren concrete handvaten aan om werk te maken van ethisch bankieren.

Dit traject is afgerond.

3. Wereldburgerschap

Wat is wereldburgerschapseducatie? Wie speelt mee? Wat is de rol van een lokaal bestuur in wereldburgerschapseducatie? Hoe kan een stad of gemeente wereldburgerschap promoten?

Dit traject is afgerond.

4. Alternatieve vormen van gemeentelijke internationale samenwerking

​We kennen allemaal de klassieke stedenband, maar welke andere vormen van internationale gemeentelijke samenwerking (kunnen) bestaan? Kan een stad of gemeente ook aan internationale samenwerking doen (om meer internationale rechtvaardigheid te bereiken), zonder er veel geld en tijd tegenover te plaatsen? Wat is het voordeel voor de eigen stad of gemeente?

7. Dekoloniseer je gemeente

Onze koloniale geschiedenis beïnvloedt tot op de dag van vandaag onze maatschappij. In bibliotheken, scholen, tradities en de openbare ruimte van steden en gemeenten zijn koloniale denkbeelden en verwijzingen aanwezig die historisch gegroeide, maar discriminerende machtsverhoudingen in stand houden. Het leertraject 'dekoloniseer je gemeente' geeft inzicht in het complexe concept ‘dekolonisering’ en reikt vervolgens concrete voorstellen aan om die blinde vlek te doorbreken en aan te pakken vanuit de lokale realiteit. Dit leertraject bestaat uit een introductiedag (12 december 2019) en een aantal thematische vervolgsessies (2020).

Dit traject loopt nog.

Meer informatie: Jules De Winter  en Hanne Albers