Waarom duurzaam aankopen?

Omdat het goed is voor mens en milieu, maar ook voor je portefeuille! Want hoewel de aankoopprijs van een duurzaam product hoger kan liggen, zijn de totale kosten over de ganse levensduur vaak lager. Denk maar aan energie-efficiënte toestellen. Maar er is meer: overheidsopdrachten vertegenwoordigen maar liefst 19% van het Europese BBP. Overheden hebben een enorme hefboom in handen om de markt te sturen richting duurzamere producten en diensten. Lokale besturen vervullen bovendien een voorbeeldfunctie: door een duurzaam aankoopbeleid te voeren, zet je bedrijven en burgers aan om duurzamer te produceren en consumeren. Uiteraard vaart ook het imago van je gemeente hier wel bij. Redenen genoeg dus om op een verstandige manier opdrachten te plaatsen en zo grondstoffen en energie te besparen, afval en verontreiniging te verminderen en duurzaam gedrag te bevorderen.​

Het leertraject

In 5 sessies leggen we voor 5 verschillende productgroepen uit hoe je bestekken duurzaam, sociaal rechtvaardig en kostenefficiënt kan maken. Komt aan bod: werkkledij, voeding en catering, kantoorinrichting, circulair aankopen en nog een extra sessie rond herbruikbare bekers. Circulair aankopen is het onderwerp van de vierde sessie, maar is ook de rode draad doorheen de andere sessies. Tijdens de sessies wordt het wettelijk kader geschetst en worden ervaringen, kennis en goede praktijken uitgewisseld. We reiken concrete handvaten aan en werken met verschillende sprekers, organisaties en cases. De locaties van de vormingen zijn telkens gemeenten die hun verhaal rond het thema brengen.

Sessie 1: Sociaal verantwoorde werkkledij​

25 oktober 2018, Gent - De productie- en distributieketen van textiel is vaak verre van transparant, de arbeidsomstandigheden schrijnend en niet eerlijk. De VVSG en de Stad Gent ontrafelden de volledige productieketen voor werkkledij en zocht naar antwoorden. Welke grondstoffen zijn nodig voor het product? Waar en door wie wordt het gemaakt? En welke garanties zijn er op het vlak van kinder- of dwangarbeid? We stellen u het resultaat van dit proces voor: een toolbox die handvaten biedt voor meer sociaal rechtvaardige aankopen, in de eerste plaats voor werkkledij.

Download de presentatie sociaal verantwoorde werkkledij 

Meer informatie:

Sessie 2: Duurzame voeding en catering

21 februari 2019, Kortrijk - Duurzame voeding betekent respect voor natuur, mens en dier, zowel vanwege de producenten als de consumenten en zowel in het Noorden als in het Zuiden. In een duurzame of zelfs circulaire voedselketen gaat niets verloren, en kopen we enkel duurzaam geproduceerde voeding aan, liefst in herbruikbare verpakkingen of zonder verpakking, en met een minimum aan milieubelasting door transport. Maar hoe vertalen we dit naar ons aankoopbeleid? Welke bestekcriteria kunnen we gebruiken om onze catering- en voedingsopdrachten te verduurzamen? Hoe kopen we lokaal, circulair, biologisch en fairtrade aan? En hoe gaan we de strijd aan tegen voedselverspilling?

Herbeleef de dag: Klik hier voor een uitgebreid verslag met presentaties, foto’s, filmpjes en handige tips en tricks.

Meer informatie:

Sessie 3: Duurzame kantoren

28 mei 2019, Brussel - Duurzame kantoorinrichting levert meer op dan alleen milieuwinst. Een flexibele werkomgeving zorgt ook voor geïnspireerde en betrokken werknemers en uiteindelijk ook voor een hogere productiviteit. Voor de inrichting van het nieuwe VVSG-kantoorgebouw Madou zocht en vond de VVSG leveranciers van duurzame kantoorinrichting waarbij mens, milieu én prijs centraal staan. 

Download de presentaties duurzame kantoren

Sessie 4: Circulair aankopen​

26 september 2019, Leuven - In deze workshop maakt u kennis met de principes van circulair aankopen. Een aankoopbeleid waarbij we onze noden in vraag stellen en vertrekken vanuit functionele behoeften. Waarbij de focus ligt op minder aankopen, maximaal hergebruik en het vinden van nieuwe toepassingen voor gebruikte producten. En waarbij we nieuwe vormen van aankoop stimuleren zoals lease en product-als-service.

Sessie 5: herbruikbare bekers

19 december 2019, Mechelen - Vanaf 1 januari 2020 mogen lokale besturen geen wegwerpbekers meer gebruiken en vanaf 1 januari 2022 wordt dit verbod uitgebreid tot wegwerpcateringmateriaal voor voedingsmiddelen. Veel lokale besturen hebben al ervaring met herbruikbare bekers maar stellen zich nog vragen bij de praktische modaliteiten. Daarom vervolgt VVSG het leertraject duurzaam aankopen met een extra sessie over herbruikbaar cateringmateriaal.