Waarom dekoloniseren?

Onze koloniale geschiedenis beïnvloedt tot op de dag van vandaag onze maatschappij. In bibliotheken, scholen, tradities en de openbare ruimte van steden en gemeenten zijn koloniale denkbeelden en verwijzingen aanwezig die historisch gegroeide, maar discriminerende machtsverhoudingen in stand houden. Deze in vraag stellen, is een belangrijke stap richting inclusieve maatschappij.

Het leertraject

Het leertraject ‘Dekoloniseer je gemeente’ geeft inzicht in het complexe concept ‘dekolonisering’ en reikt vervolgens concrete voorstellen aan om die blinde vlek te doorbreken en aan te pakken vanuit de lokale realiteit. Dit leertraject bestaat uit een introductiedag (12 december 2019) en 3 thematische vervolgsessies rond dekolonisering van (1) lokaal mondiaal beleid, (2) lokaal cultuurbeleid en (3) (gemeentelijk) onderwijs. VVSG was ook partner bij de ontwikkeling van de handreiking voor lokale besturen ‘Omgaan met koloniale verwijzingen in de publieke ruimte’ en de bijhorende website die het Agentschap Inburgering en Integratie ontwikkelde.

Sessie 1: Introductie

12 december 2019 - Tijdens de introductiedag gaf LaboVZW inzicht in het begrip ‘dekolonisering’ anno 2019 en waarom steden en gemeenten hier op moeten inzetten. Samen verkenden we lokale beleidsdomeinen en actieterreinen waar dekolonisering relevant is en waarrond in de thematische vervolgsessies gewerkt zal worden. De geïdentificeerde actieterreinen waren cultuur, onderwijs, internationale samenwerking en openbare ruimte. Rond de eerste drie worden thematische vormingen georganiseerd. Openbare ruimte komt aan bod tijdens de vormingen rond cultuur en internationale samenwerking (dekoloniale fietstocht en wandeling).

Download de hand-out van de introductiedag.

Sessie 2: cultuur en vrije tijd

30 september 2020 - In de voormiddag leidde gids Judith Elseviers ons langs koloniale instituten en monumenten in Antwerpen, waarover we in gesprek gingen. De fietstocht eindigde in de Permeke bibliotheek, waar publieksmedewerker Lieve Willekens en Zakayo Wandoloh van partner Stampmedia het dekoloniseringstraject van de bib toelichtten. In de daaropvolgende workshops verkenden de deelnemers aan de hand Tunde Adefioye's 'tienstappenplan voor de kunstensector' hoe zij dekolonisering in de praktijk kunnen brengen.

Sessie 3: lokaal mondiaal beleid

24 november 2020 - We bogen het 'live' programma om naar een digitaal alternatief met 2 webinars.

Webinar 1: Dekolonisering van lokaal mondiaal beleid (10u-12u)

  • Digitale dekoloniale wandeling door Brussel, gegidst door Michiel Stinckens
  • Lezing Nadia Nsayi (curator beeldvorming MAS, voormalig beleidsmedewerker Congo bij Broederlijk Delen, auteur ‘dochter van de dekolonisatie’) over dekolonisering van lokaal mondiaal beleid.

Webinar 2: Lokale samenwerking met diaspora (13u - 14u30)

  • Jacques Mevis (4de- Pijlersteunpunt, 11.11.11) over diaspora-organisaties, het aanbod van het 4de-Pijlersteunpunt en kansen en knelpunten bij samenwerking tussen lokale besturen en diaspora.
  • Abdoulaye Souna Souley (S-eau-S-Sahel, oprichter VEDIAS vzw)
  • Ann-Sophie Deneyer (mondiaal ambtenaar Stad Brussel) over de rijke ervaringen met Brusselse diaspora-verenigingen.
  • Break-out groepen

Sessie 4: Webinar Discriminatie en onderwijs. Kunnen lokale besturen het verschil maken?

16 maart 2021 - De stad Gent keurde recent het Actieplan Antidiscriminatie en Antiracisme 2020-2025 goed. Met dit plan beschrijft ze hoe ze structureel racisme en discriminatie actief zal bestrijden. Het onderwijs is een van de prioritaire aandachtspunten. Vele Vlaamse lokale besturen en scholen zijn zoekende naar hun mogelijke rol om een gelijke, niet-discriminerende toegang tot kwalitatief onderwijs te garanderen voor alle leerlingen en inclusie en diversiteit impactvol op te nemen in de onderwijspraktijk.

De stad Gent (Dienst Welzijn en Gelijke kansen & Onderwijscentrum Gent), ORBIT vzw en de VVSG organiseren daarom op 16 maart 2021 een webinar over de rol van lokale besturen en scholen om racisme en discriminatie in het onderwijs aan te pakken. Met deze studiedag willen we een dialoog starten rond thema’s met betrekking tot discriminatie, racisme en dekolonisatie in het (flankerend) onderwijs.

Presentatie volgt nog.

Meer info

Jules De Winter, stafmedewerker VVSG-Internationaal 
Jules.dewinter@vvsg.be , 0472 03 76 91