Onze koloniale geschiedenis beïnvloedt tot op de dag van vandaag onze maatschappij. In bibliotheken, scholen, tradities en de openbare ruimte van steden en gemeenten zijn koloniale denkbeelden en verwijzingen aanwezig die historisch gegroeide, maar discriminerende machtsverhoudingen in stand houden.

Het leertraject ‘Dekoloniseer je gemeente’ geeft inzicht in het complexe concept ‘dekolonisering’ en reikt vervolgens concrete voorstellen aan om die blinde vlek te doorbreken en aan te pakken vanuit de lokale realiteit. Dit leertraject bestaat uit een introductiedag (12 december 2019) en 3 thematische vervolgsessies rond dekolonisering van (1) gemeentelijke internationale samenwerking, (2) lokaal cultuurbeleid en (3) het (gemeentelijk) onderwijs.

Introductiedag 

Tijdens de introductiedag gaf LaboVZW inzicht in het begrip ‘dekolonisering’ anno 2019 en waarom steden en gemeenten hier op moeten inzetten. Samen verkenden we lokale beleidsdomeinen en actieterreinen waar dekolonisering relevant is en waarrond in de thematische vervolgsessies gewerkt zal worden. De geïdentificeerde actieterreinen zijn cultuur, onderwijs, internationale samenwerking en openbare ruimte. Rond de eerste drie zullen thematische vormingen georganiseerd worden. Openbare ruimte komt aan bod tijdens de vormingen rond cultuur en internationale samenwerking.

Vorming "Dekolonisering van het (lokaal) cultuurbeleid - 30 september

In de voormiddag fietsten we langs koloniale instituten en monumenten in Antwerpen, waarover we in gesprek gingen. De fietstocht eindigde in de Permeke bibliotheek, waar we meteen enkele Antwerpse praktijkvoorbeelden gepresenteerd kregen, gevolgd door workshops waarin we ontdekten wat dekolonisering van cultuur betekent en hoe je er concreet aan kan werken. De lesgevers van de dag waren:

  • Tunde Adefioye: stadsdramaturg in Brussel, oprichter en cultuurcoördinator Urban Woorden vzw (in 2013 bekroond met de Cultuurprijs voor cultuureducatie van de Vlaamse overheid). Curator (ism Warrior Poets) Beyond the Binary. Geeft lezingen en speeches. Doceert US Popular (Black) Visual Culture bij St-Lucas Antwerpen.
  • Judith Elseviers: licentiaat in de rechten en master ecologie en cultuurmanagement. Judith zette zich in als bestuurder voor de multidisciplinaire kunstenorganisatie vzw Lege Maag en is lid van de raad van bestuur van het lokaal cultuurbeleid van het district Antwerpen. Ze geeft lezingen aan musea, academies, universiteit over dekolonisatie en de rol van kunst hierin
  • Lies Busselen: antropologe en historica. Lies werkt als onderzoekster in het Africamuseum van Tervuren. Bij de Werkplaats Immaterieel Erfgoed doet ze onderzoek naar de Brusselse kaart van immateriële erfgoedpraktijken

Vorming 'Dekolonisering van (gemeentelijke) internationale samenwerking - 24 november

Schrijf je nu in!

In de voormiddag zoomen we in op samenwerking tussen lokale besturen en diasporagroepen (Jacques Mevis, 4de pijlersteunpunt) met de stad Brussel als goed praktijkvoorbeeld (Ann-Sophie Deneyer, mondiaal ambtenaar). Nadia Nsayi (curator beeldvorming MAS, voormalig beleidsmedewerker Broederlijk Delen, auteur ‘dochter van de dekolonisatie’) is de lesgeefster in de namiddag. We eindigen de dag met een (optionele) dekoloniale wandeling door Brussel.

In het voorjaar van 2021 zal een vorming plaatsvinden rond dekolonisering in het (gemeentelijk) onderwijs. Concrete informatie volgt binnenkort.

 

Meer info

Jules De Winter, stafmedewerker VVSG-Internationaal 
Jules.dewinter@vvsg.be , 0472 03 76 91