Korte omschrijving

De huidige Personen Alarm Systemen zijn enkel actieve alarmsystemen – maw ze werken alleen als je er op drukt of kan drukken. Statistisch gezien wil dat zeggen dat in een 40% van de gevallen dit systeem niet werkt omdat de gebruiker gevallen is en niet kan drukken (bewusteloos, knop niet bereikbaar, …). Om dit euvel op te lossen heeft het Zorgbedrijf Antwerpen samen met senso2Me een passief alarm ontwikkeld op basis van sensoren. Maw als de bewoner niet kan drukken dan detecteren de sensoren rare situaties op en slaan ze zelf alarm. De passieve alarmen kan je individueel geval per geval activeren. Het volledige systeem is draadloos waardoor er geen werkzaamheden in huis moeten gedaan worden om
dit te installeren. Op 10 minuten tijd is de woning klaar en kan de zorgcentrale of iemand van de familie het wel en wee volgen en alarmen krijgen en opvangen. Tenslotte hebben ze ook
een draadloze audiosensor ontwikkeld die men kan meenemen naar de badkamer of bvb naast het nachtkastje zetten om spraak- en terugspraak te hebben met de zorgcentrale.

Aanleiding en doelstelling

De aanleiding om Vital te ontwikkelen waren de tekortkomingen in de huidige actieve personen alarm systemen. Zo kon de bewoner die bvb op toilet zat en per ongeluk de
alarmknop had ingedrukt niet steeds het geluid horen van de zorgcentrale in de woonkamer met vele valse alarmen tot gevolg. De draadloze audiosensor biedt hier een
mooie oplossing. Verder merkten ze statistisch dat 40% van de gevallen de bewoner niet kon drukken op de knoppen wegens val, knop niet bij, op de arm gevallen waar de drukknop zat, … door de ontwikkeling van draadloze passieve sensoren wil het Zorgbedrijf hier een oplossing voor bieden en zorgen dat de bewoner gerust langer thuis kan blijven wonen.

Betrokken partners

Zorgbedrijf Antwerpen en Senso2Me

Budget en subsidiëring

Exact budget is niet gekend.

Ondertussen heeft het Zorgbedrijf Antwerpen voor hun dienstencentra al 2 x op rij een beroep kunnen doen op de subsidies van het agentschap om een groot aantal Vitals aan te kopen. Anderzijds verhuurt het zorgbedrijf de sensoren nu aan hun klanten voor €2 per dag.

Timing

De hele ontwikkeling heeft een tweetal jaar in beslag genomen . Het systeem wordt momenteel gebruikt in 12 woonzorgcentra, een 3.000 tal serviceflats en enkele honderden thuissituaties.

Hindernissen & tips voor andere lokale besturen die een gelijkaardig project willen uitrollen.

Het Zorgbedrijf heeft dit project geïmplementeerd samen met een start-up die vooral het technologische heeft uitgewerkt alsook met zorgmedewerkers en bewoners. Het is zeker van belang om de zorg in dergelijke ontwikkelingen niet te vergeten en hen dit te laten uittesten op gebruiksgemak en zo meer.

Sterktes van het project

Het project heeft op alle terreinen de kwaliteit van de zorg verbeterd. Door de implementatie van Vital hebben we er voor gezorgd dat ze in de woonzorgcentra niet meer tijdens de nacht om de 3 uur moeten gaan kijken naar de residenten of alles ok is. De sensoren volgen dit op en kunnen per persoon anders worden ingesteld waardoor we niemand moeten wakker maken
tijdens de nacht. Een andere sterkte is de eenvoud van installatie – het systeem is draadloos en kan overal zeer eenvoudig geïnstalleerd worden. Tenslotte geeft het vele info over de
bewoner – patronen – kan het info geven rond mogelijke veranderingen, info voor huisarts,...

Meer info

Dimitri De Rooze, Manager ICT & Procurement, dimitri.derooze@zorgbedrijf.antwerpen.be 
0472/32.26.81