autodelen_4-3_1.png
Provider image

Het label autodelen maakt het makkelijker voor lokale besturen om autodelen te stimuleren. Op deze pagina vind je alle informatie over het label, de aanvraagprocedure, en het aanvraagformulier.

Het label autodelen wil ontzorgen

Het label ‘autodeelorganisaties’ is een beleidsinstrument dat het eenvoudiger maakt om autodelen te stimuleren. Elke aanbieder die het label krijgt, zal immers voldoen aan de minimale voorwaarden van de VVSG en Autodelen.net. Dat biedt de lokale besturen zekerheid en tijdswinst, want zo moet niet elke stad of gemeente het warme water uitvinden.

Het nieuwe label zal aanbestedings- en vergunningsdossiers eenvoudiger maken.  Lokale overheden kunnen verwijzen naar dit label, en kunnen zich zo meer richten op de inhoudelijke aspecten en het financieel model van de samenwerking. Autodeelorganisaties hoeven ook niet meer in elke afzonderlijke offerte allerlei informatie te geven. Ze geven gewoon aan dat ze over het label beschikken.

Kortom, lokale besturen kunnen in hun reglementen (bv. parkeren deelauto’s) of vergunningen (bv. parkeerplaatsen in een nieuw bouwproject) waarin ze autodelen toepassen en/of stimuleren, eenvoudig verwijzen naar het label om te verduidelijken op wie die van toepassing zijn. Omgekeerd kunnen autodeelorganisaties naar hun label verwijzen om aan te tonen dat hun voertuigen onder de toepassing vallen.

Het label is een dynamisch document, dat indien nodig kan aangepast worden aan toekomstige evoluties.

Andere initiatiefnemers voor autodeelstimulerende maatregelen kunnen uiteraard ook, onder dezelfde voorwaarden, gebruik maken van dit label.

Beleidsondersteunende data

Het label wordt toegekend door de VVSG en Autodelen.net en is vijf jaar lang geldig. Een van de voorwaarden om het label te krijgen, is dat de aanbieder elk jaar bepaalde data doorgeeft. Het gaat bijvoorbeeld om het aantal auto’s, aantal gebruikers, aantal private klanten en aantal bedrijfsgebruikers. Zo kan er een beleidsondersteunende dataset gecreëerd worden die autodelen maximaal kan stimuleren.

Eenvoudig en transparant

Het label wil enerzijds voldoende garanties bieden aan alle stakeholders met anderzijds een zo minimaal mogelijk kader. Daartoe werd het label opgemaakt in nauw overleg met lokale besturen en autodeelorganisaties.

Contactpersonen

VVSG

Autodelen.net

Webinar label autodelen 28/09/2023

Op 28 september 2023 organiseren Autodelen.net en VVSG een webinar van 13.30u tot 14.30u voor meer verdiepende toelichting over het label. Inschrijven kan via de website van autodelen.net.