Clipboard01.png
Provider image

Zerkzoeker is een online Gis-begraafplaatstoepassing van de Intercommunale Leiedal waarbij burgers het graf van een overledene kunnen opzoeken ter voorbereiding van hun bezoek aan de begraafplaats. Het graf wordt gevisualiseerd op een kaartje van de begraafplaats en de precieze locatie (rij – blok – nummer van het graf) worden in een tabel weergegeven. Nadien kan dit ook afgeprint worden. Deze toepassing kan zowel via pc als via mobiel internet (tablet – smartphone) geconsulteerd worden.

Aanleiding en doelstelling

Door de herziening van de begraafplaats met verschuiving van graven is het niet evident om overledenen terug te vinden op de begraafplaats, zeker als men reeds enige tijd niet geweest is. Ook recent begraven personen zoeken is niet altijd gemakkelijk.

Nu worden de beheerders van de begraafplaats aangesproken en naar informatie gevraagd door bezoekers van de begraafplaats, of wordt informatie opgevraagd bij de dienst Burgerzaken. Dat brengt extra werklast met zich mee.

Wanneer de dienst Burgerzaken of de beheerders van de begraafplaats niet aan het werk zijn, lopen burgers soms lang te zoeken naar een bepaald graf.

Daarom hebben ze een toepassing ter beschikking gesteld aan de bezoekers van de begraafplaats zodat ze op een eenvoudige manier namen/overlijdensdata van overledenen kunnen opzoeken en de locatie van de graven dan op kaart kunnen terugvinden.

Deze opzoekingen kunnen via de website van de gemeente gebeuren: zowel van thuis uit als op de begraafplaats zelf via een bord met QR code gelinkt aan de webpagina van de Zerkzoeker (mobiel internet).

Betrokken partners

Intercommunale Leiedal - ontwikkelaar van de toepassing

Budget en subsidiëring

 • Implementatiekost: +- 5000 euro voor Leiedal gemeenten
 • Jaarlijkse onderhoudskost

Timing

± 1 jaar vanaf opstart project tot lancering

 • Gemeente: controle van data in beheersoftware
 • Leiedal: implementatie van Zerkzoeker (+- 2 maand)

Hindernissen & tips voor andere lokale besturen die een gelijkaardig project willen uitrollen

 • De ontwikkeling van Zerkzoeker is enkel mogelijk wanneer er een volledige en up-to-date database is van de overledenen, en een geografisch plan van de begraafplaats in GIS-formaat.

 • De informatie dat getoond wordt van de overledene is een subset van de data die door de gemeente wordt bijgehouden in een begraafplaatsbeheersoftware (niet via Leiedal). De correctheid en volledigheid van deze databank is belangrijk.

 • Vanuit de beheersoftware (/database) moet het mogelijk zijn om dagelijks een subset van data ter beschikking te stellen voor Zerkzoeker. Op dit vlak is het contact met de softwareleverancier van de beheersoftware belangrijk. Er moet voldoende tijd voorzien worden de exportmogelijkheden met hen te bespreken, zodat bij lancering van het project niet op hun bijdrage gewacht moet worden, is een must.

 • Data in het softwarepakket moet volledig correct en up-to-date zijn; controle van deze gegevens vraagt veel werk.

 • Ook het intekenen van alle graven in het GIS-pakket is een groot werk.

Sterktes van het project

De voordelen van dit project situeren zich bijna volledig in de dienstverlening naar de burger toe:

 • Burgers moeten zich niet meer richten tot de beheerders van de begraafplaats of tot de dienst Burgerzaken bij vragen over de graven van overledenen;
 • Zij kunnen volledig autonoom opzoekingen verrichten, zowel vanop de begraafplaats als van thuis uit (ook op dagen dat dienst Burgerzaken of beheerders van de begraafplaats niet aan het werk zijn).

Meerwaarde voor de werking van de diensten:

 • De applicatie zal hen een aantal werkonderbrekingen / telefoons / bezoeken aan het loket besparen, zeker in de Allerheiligenperiode.
   
 • De data is steeds up-to-date door koppeling met het softwarepakket van begraafplaatsenbeheer bij de dienst burgerzaken.

Meer informatie