Kunstenbeleid Vlaanderen. Regelgeving

Professionele kunsten

Amateurkunsten

De amateurkunsten omvatten volgende disciplines:

  • Theater
  • Dans
  • Beeld en beeldende kunst: film, fotografie, video, schilder- en beeldhouwkunst en aanverwanten
  • Muziek: instrumentale en vocale muziek, lichte muziek, volksmuziek en jazz
  • Letteren

Circuskunsten