Infosessie Kunstendecreet van 23 november 2021: opname, presentaties en lokale landschapstekeningen

Op 23 november 2021 vond een online infosessie plaats rond het Kunstendecreet. Tim Lodens van het departement cultuur en Bart De Vos, raadgever kunsten bij het kabinet Jambon gaven uitleg bij het opzet van dit decreet, de doelgroep, de subsidiemogelijkheden en de beoordelingswijze van ingediende projecten bij de aanvraag van werkingssubsidies. Specifieke aandacht was er voor de recente aanpassingen van het Kunstendecreet en de decretaal voorziene mogelijkheid voor inspraak van steden en gemeenten na de beoordelingsronde.


Tom Ruette informeerde als medewerker van het steunpunt voor de kunstensector (Kunstenpunt) rond de werking van het steunpunt en de opmaak van de landschapstekening van het kunstenveld op Vlaams niveau. Leen Laconte van het Overleg Kunstenorganisaties (oKo) en Frederik Sioen als vertegenwoordiger van de lokale kunstenoverlegplatformen maakten hierna de brug met het lokale kunstenlandschap. Marijke Leye vertelde als hoofd van het team Advies en Ondersteuning bij Cultuur Gent tenslotte over de stedelijke samenwerking met het Gentse kunstenoverlegplatform en hoe ze gebruik maken van de mogelijkheid tot inspraak bij de minister van cultuur na de beoordelingsronde.

Bekijk hier de opname van de sessie (ca. 1u30’):

Bekijk hier de volledige presentatie.