bijschrift voor de foto “Vrijwilligers aan de slag bij Zorghuis de Dijlevallei in Boortmeerbeek”.jpg
Provider image

Zo gauw je het vlammetje op je smartphone ziet branden, weet je dat De Warmste Week 2019 van start is gegaan. Vlaanderen schiet opnieuw massaal in actie voor de 2088 goede doelen die zijn goedgekeurd door de Koning Boudewijnstichting. Maar hoe draait zo’n organisatie en hoe kun je als gemeente die vrijwilligers ondersteunen?

Tijdens de Warmste Week kun je dit jaar niet alleen via een actie maar ook via vrijwilligerswerk een goed doel steunen. Een mooie gelegenheid om je vrijwilligerswerking in de kijker te zetten. Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk helpt bij het realiseren van deze vrijwilligersprojecten. Bijvoorbeeld in Boortmeerbeek waar Zorghuis De Dijlevallei dit jaar aan De Warmste Week deelneemt met een resem vrijwilligersprojecten zoals het koken van een feestmaal voor de gasten, samen met vrijwilligers. Bart Rits is als secretaris van Zorghuis de Dijlevallei al volop bezig met de voorbereidingen. ‘We streven naar actieve samenwerking tussen onze medewerkers, vrijwilligers en gasten en de kandidaat-vrijwilligers. Zij krijgen ook allemaal een peter of meter bij wie ze terecht kunnen voor coaching en advies.’

Vrijwilligersloket

De Warmste Week brengt veel steden en gemeenten in beweging. Schepen Griet Mebis uit Bilzen vindt het zo mooi dat individuen, organisaties en verenigingen zich voor anderen inzetten in het kader van De Warmste Week. ‘Met ons stadsbestuur willen we hun alle steun geven, als facilitator en promotor. Dat doen wij vooral via onze Bilzerse Vrijwilligerscentrale, het aanspreekpunt voor alle mogelijke vragen en opmerkingen in verband met vrijwilligerswerk.’

Veel andere Vlaamse steden en gemeenten beschikken al over een vrijwilligersloket. Dat is ook het geval in Torhout, en volgens schepen Lieselotte Denolf is dit loket al sinds de start in 2018 een schot in de roos. ‘Vrijwilligers of kandidaat-vrijwilligers springen er gemakkelijk binnen. Ze zien een vertrouwd iemand bij wie ze terecht kunnen voor een persoonlijk gesprek, om vragen te stellen of hun hart te luchten. We besteden aandacht aan het welbevinden van onze vrijwilligers, we willen dat ze zich welkom voelen en weten dat hun werk onmisbaar is.’

Vrijwilliger, bedankt!

Vrijwilligers zijn inderdaad onmisbaar en ze verdienen een hoop appreciatie, daar zijn alle geïnterviewden het over eens. Lokale besturen vieren de Week van de Vrijwilliger en de Internationale dag van de Vrijwilliger en bedanken hen met vrijwilligersfeesten, kaartjes, een ontbijt, een filmavond of gadgets. De Geraardsbergse schepen Kristin Vangeyte organiseert met de stadsdiensten een groot evenement voor alle vrijwilligers samen. ‘Daarnaast regelen onze diensten ook bedankmomenten voor hun eigen vrijwilligers.’ Torhout gelooft in een gerichte en persoonlijke aanpak. Lieselotte Denolf: ‘Torhout heeft een duidelijke visie op het bedanken van vrijwilligers. We willen elke vrijwilliger, hoe groot of klein zijn bijdrage ook is, op een gepaste manier bedanken en dat coördineren we centraal. Zo geven we de vrijwilligers van de bibliotheek een boekenbon en nodigen we die van de jeugddienst uit op een barbecue.’

Vrijwilligersvriendelijk beleid

Met hun inzet, talent en enthousiasme versterken vrijwilligers de gemeenschap van binnenuit. Belangrijk dus om als lokaal bestuur actief in te zetten op vrijwilligersvriendelijk beleid en erin te investeren, vindt Lieselotte Denolf. Daarom heeft ze vrijwilligerswerk als specifieke bevoegdheid. Eind 2018 werd ook beslist een projectmedewerker aan te werven die tijd kan vrijmaken voor de ontwikkeling van de vrijwilligerswerking.

Bilzen schept ruimte voor vrijwilligerswerk binnen de stadsdiensten en ondersteunt verenigingen en organisaties via de Bilzerse Vrijwilligerscentrale. Vrijwilligerswerk wordt ook aangemoedigd via projectsubsidies voor projecten die met vrijwilligers werken.

Geraardsbergen zet in op actief burgerschap. ‘Het Vlaams regeerakkoord wil vrijwilligers en zorgzame buurten ondersteunen,’ zegt schepen Kristin Vangeyte voor wie vrijwilligers en burgerparticipatie nauw samenhangen. ‘Door partnerschappen op te zetten in wijken hopen we in Geraardsbergen mensen tot actief burgerschap aan te zetten. Duurzaam partnerschap tussen vrijwilligers, burgers en de lokale overheid, daar droomt iedereen toch van?’

Annemie Van Geel voor Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw

Voor alle projecten van Zorghuis de Dijlevallei of andere vrijwilligersprojecten van De Warmste Week: www.dewarmsteweek.be 

Op tools.vrijwilligerswerk.be stelt het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk een handige tool ter beschikking om vacatures en teksten over vrijwilligerswerk te publiceren op een website naar keuze. Torhout en Geraardsbergen werken er al mee en ze zijn enthousiast.