Korte uitleg

KlimaatContact wil dat mensen kiezen voor een klimaatvriendelijke samenleving. Niet omdat het moet, maar omdat ze die als beter zien.

We doen dit door klimaatcoaches op te leiden en te ondersteunen in het geven van een 6-delige workshopreeks. Deelnemers worden er geïnspireerd en geactiveerd om deel uit te maken van de klimaattransitie en het gesprek met anderen aan te gaan.

In de workshops maken we gebruik van de nieuwste inzichten uit de klimaatpsychologie. Deelnemers leren concrete technieken om beter te communiceren over klimaatverandering en de keuzes die we maken. Ze voeren positieve en verbindende klimaatgesprekken en beïnvloeden zo hun omgeving. Dit zorgt op termijn voor een sneeuwbaleffect. Eenmaal voldoende mensen zijn bereikt, worden klimaatvriendelijke keuzes het nieuwe normaal.

Contactgegevens 

 • website: www.klimaatcontact.be
 • contactpersoon: Jeroen Lapeere
 • telefoon: 0472 48 91 70
 • e-mail: jeroen.lapeere@klimaatcontact.be

Aanbod ondersteuner LEKP

zet zich als ondersteuner in op:

Een integrale aanpak van het Lokaal Energie- en Klimaatpact.

Werf 1 "laten we een boom opzetten": vergroening

 • Doelstelling: één boom extra per Vlaming tegen 2030 (+6,6 miljoen bomen extra vanaf 2021 t.e.m. 2030);
 • Doelstelling: 1/2de meter haag of geveltuinbeplanting per Vlaming tegen 2030 (+3.300 km extra vanaf 2021 t.e.m. 2030)

Werf 2 “verrijk je wijk”: energiebesparende renovatie en coöperatieve energieprojecten. 

 • Doelstelling: 50 collectief georganiseerde energiebesparende renovaties per 1.000 wooneenheden vanaf 2021 t.e.m. 2030. 

Werf 4 “Water is het nieuwe goud”: ontharding een opvang- en infiltratiecapaciteit.

 • Doelstelling: 1m2 ontharding per inwoner vanaf 2021 t.e.m. 2030 (= 6,6 miljoen m2 ontharding)
 • Doelstelling: per inwoner 1m3 extra opvang van hemelwateropvang voor hergebruik, buffering en infiltratie voor regenwater vanaf 2021 t.e.m. 2030 (=6,6 miljoen m3 extra regenwaer dat wordt opgevangen door hergebruik of infiltratie).

 

Concrete ondersteuning

Het organiseren van een kennisuitwisseling of training of netwerking of matchmaking over een zesdelige workshopreeks

 • hoe constructief en verbindend gesprekken te voeren over klimaatthema’s
 • lokaal gelijkgezinden te vinden (om in actie te kunnen blijven komen, om staande te blijven in de klimaatcrisis)
 • deelnemers zoeken tijdens de workshopreeks uit welke rol zij zelf kunnen opnemen in de transitie naar een klimaatvriendelijke wereld
 • de klimaatcoaches (begeleiders van de workshopreeks) reiken deelnemende inwoners de nodige info aan rond premies/reglementen en andere lokale initiatieven. Op die manier draagt onze workshopreeks bij tot het daadwerkelijk tot de burger brengen van het beleid. Onze deelnemers worden zo ‘klimaatambassadeurs’ die het LEKP mee uitdragen in hun eigen omgeving.


Het organiseren van een kennisuitwisseling of training of netwerking of matchmaking over een driedaagse training tot klimaatcoach

 • hoe je nieuwe groepen mensen engageert voor dit thema (buiten de ‘groene bubbel’)
 • hoe we collectieve gedragsverandering kunnen bespoedigen
 • hoe we omgaan met de emoties die spelen bij het klimaatthema
 • hoe je mensen aanzet tot systeemverandering, zowel privé als in professionele context


Het afsluiten van een raamovereenkomst voor deelnemende gemeentes betreffende

 • De zesdelige workshopreeks KlimaatContact
  - Voor inwoners van de gemeente
 • De driedaagse training tot klimaatcoach
  - Voor inwoners van de gemeente
  - Voor werknemers van de gemeente/ verschillende gemeentes