Provider image

Hoe pakken lokale besturen de strijd aan tegen kinderarmoede? Hebben onze acties ook impact? Vertrekken we vanuit de juiste visie? Via verschillende webinars nemen we jullie mee in diverse aspecten van een lokaal kinderarmoedebeleid.

Opgroeien, het departement Welzijn Volksgezondheid en Gezin, de Koning Boudewijnstichting en VVSG lanceren "Sterk Gezi(e)n: Kinderarmoede". In een online videoreeks vertellen lokale mandatarissen en beleidsmedewerkers hoe zij kinderarmoede bestrijden en werken aan een integraal en structureel beleid. Experts Bruno Vanobbergen (Opgroeien), Wim Van Lancker (KU Leuven), Noël Slangen (KBS), Peter Adriaenssens (KU Leuven), Bjorn Koopmans (Idea Consult) geven inzichten over wat de rol van het lokale niveau kan zijn, hoe deze van een onderbouwde visie te laten vertrekken, wat de impact is van armoede op kinderen en hoe we impact kunnen hebben op deze problematiek. Bekijk hieronder de videoreeks.

Lokale praktijken aan het woord

Bruno Vanobbergen – Welk Perspectief op kinderarmoede?

Wim Van Lancker: Belang van het lokale niveau in armoedebestrijding

Hoe impact hebben met lokaal beleid?