Uitgelicht

Praktijk informatie Kinderarmoede

Hoe pakken lokale besturen de strijd aan tegen kinderarmoede? Hebben onze acties ook impact? Vertrekken we vanuit de juiste visie? Via verschillende webinars nemen we jullie mee in diverse aspecten van een lokaal kinderarmoedebeleid.

# Samenleving, gezin & welzijn
Lees meer

Praktijken 

 • KOALA Aalst staat voor Kind- en Ouder Activiteiten voor Lokale Armoedebestrijding en doet dit in samenwerking met verschillende beleidsdomeinen
 • het KOALA project ism HUIS VAN HET KIND Heusden-Zolder tracht verschillende levensdomeinen van gezinnen met elkaar te verbinden en bijzondere aandacht te hebben voor toegankelijkheid van het aanbod voor kwetsbare gezinnen.
 • KANSEN VOOR KINDEREN Sint-Niklaas is een LOP werkgroep die vanuit een visie, missie en een duidelijke agenda drempels wil wegwerken en kansen geven aan de meest kwetsbare kinderen.
 • De JEUGDDIENST Ronse (Steven De Tavernier) zet al tiental jaar in op een traject vrijetijdsbeleving voor de meest kwetsbare jongeren. Integraal, Specifiek en vanuit een regierol.
 • SPOOR Brugge zet als vereniging in op samenwerking tussen welzijn en onderwijs met als doel maximale kansen voor Brugse kinderen. Via samenwerking,preventie en aanpak kinderarmoede bestrijden.
 • PARTICIPATIETRAJECT KINDERARMOEDE Mechelen:  onder impuls van schepen Gabriella De Francesco zet Mechelen opnieuw in op kinderarmoede vanuit een participatietraject dat van start ging april 2019.
 • VRIJETIJDSBESTEDING als rol in kinderarmoedebestrijding. Stad en OCMW Lier bouwen samen bruggen met andere partners voor jonge nieuwkomers. Een laagdrempelig aanbod en toeleiding naar jeugd-en sportaanbod Duffel. 
 • PERINATALE ZORG - Welzijnsregio Noord Limburg  over hoe perinatale zorg een belangrijke aanpak kan zijn in de strijd tegen kinderarmoede.
 • DE KRAAMVOGEL EN PANZA netwerk Antwerpen zetten in op preventieve gezinsondersteuning als krachtlijn in kinderarmoedebestrijding.
 • SCHOOLSTART Samenlevingsopbouw Mechelen werkt sinds 2015 aan een goede schoolstart voor kwetsbare peuters. Omdat gelijke onderwijskansen cruciaal zijn in de strijd tegen armoede.
 • BREDE SCHOOL PLUS Kuurne: Een brugfiguur werkt samen met 6 lagere scholen om in te zetten op versteken van Nederlands, toe leiden vrijetijdsaanbod, rechten verkennen en ouderparticipatie.
 • D’N OPVANG Oostende brengt kwalitatieve kinderopvang en opleiding kinderverzorgers samen door samenwerking met lokaal bestuur, Kind&gezin en opleidingspartners.
 • INZET ERVARINGSDESKUNDIGEN Riemst bij bestrijden kinderarmoede door ontwikkelen visie, inbreng advies beleid, verbeteringstrajecten van dienstverlening door samenwerking OCMW met TAO.
 • BOEMPETAT Boom is een ruilwinkel die deel uit maakt van een lokaal netwerk kinderarmoede.
 • NETWERK GOEDE KINDERTIJD Tienen: Preventie en bestrijding kinderarmoede door inzet op samenwerking en participatie.

Methodieken