turnhout.jpg
Provider image

In Turnhout is er een groot aanbod voor (toekomstige) ouders. Ouders en kinderen vinden het moeilijk om te weten waar ze overal terecht kunnen. De kinderadviseur gaat samen met (toekomstige) ouders op weg om een antwoord te vinden op hun vragen. Ze spreekt af op een plaats waar ouders zich goed voelen om hun verhaal te doen, bij hun thuis of ergens anders. De kinderadviseur luistert naar hun verhaal en zetten alle vragen op een rijtje. Ze geeft informatie over diensten waar ze met hun kinderen terechtkunnen. De kinderadviseur kan een afspraak maken met deze dienst of samen langsgaan bij de dienst. Dit aanbod is vrijblijvend en gratis.

Kinderadviseur Turnhout

Doelstelling

Onze grootste ambitie is om ervoor te zorgen dat elke (toekomstige) ouder en hulpverlener in Turnhout inzicht heeft in de sociale kaart van de regio. Op die manier weten ouders meteen waar ze naartoe kunnen met hun hulpvragen en worden ze niet steeds van het kastje naar de muur gestuurd. Ook hulpverleners kunnen gerichter doorverwijzen. Op termijn betekent dit dat (toekomstige) ouders sneller geholpen worden en dat de wachtlijsten bij kinderadviseur afnemen.

Samen spelen zorgt voor verbinding. Het OCMW Turnhout ontwikkelde een bordspel ‘van ’t een naar ’t ander’ voor kwetsbare gezinnen die met vragen zitten. Via het spel kom je in allerhande situaties terecht waarbij je hulpverlening nodig hebt. Deelnemers die elkaar tijdens het spel helpen, leren alle nodige instanties kennen. Het is een ludieke manier om de informatiekloof te dichten en ook meer mensen in armoede te helpen. Door samen een bordspel te spelen, kunnen ouders hun netwerk verbreden. Een goed netwerk is meer dan samen een kopje koffie drinken. Cliënten kunnen samen op zoek gaan naar het gepaste aanbod voor hun situatie en elkaar hierbij ondersteunen. Met een goed netwerk kunnen ouders de drempels voor elkaar verlagen en mekaar ondersteunen om naar een organisatie stappen.

Het bordspel heeft ook een app die alle nodige informatie per instantie meedeelt. De app vertelt je ook hoe je er kan geraken en wat het kost.

 

Bereik

Het bordspel is in de eerste plaats ontwikkeld voor ons eigen cliënteel, dit zijn kwetsbare ouders met jonge kinderen, van zwangere vrouwen tot kinderen tot 12 jaar, in Turnhout. Maar het kan ook breder gebruikt worden. Er worden immers verschillende levensdomeinen besproken. Hierdoor kunnen meerdere organisaties gebruik maken van het spel en de app.

Ook voor hulpverleners is de sociale kaart niet altijd even gekend en is het een leuke manier om hun kennis op te frissen samen met collega’s of partnerorganisaties.

Neveneffect

 • Mensen informeren, preventief en versterkend. Dit kan leiden tot peer-to-peer hulp.
 • Deelnemers brengen nieuwe bezoekers en mogelijke cliënten mee.
 • Deelnemers moeten verder kijken dan eigen situatie, die zorgt voor een verbreding van eigen werkelijkheid, maar daarnaast ook voor een vooruitgang van eigen situatie.
 • Mond aan mond reclame, bredere bekendheid van project kinderadviseur.
 • Onverwacht positief zijn de netwerken die gevormd worden.
 • Een onverwacht neveneffect is ook dat de sociale kaart van hulpverleners aangescherpt wordt.

Hindernis

 • Betrek de doelgroep bij de ontwikkeling: Wat is hun vraag? Waar hebben zij interesse in? Welke moeilijkheden merken ze op?
 • Het traject is arbeidsintensief omdat je info moet verzamelen van allerhande lokale initiatieven.
 • De sociale sector is minder gespecialiseerd in vormgeving. Door een student productdesign te betrekken in het projectteam, geraak je op eigen houtje snel veel stappen vooruit.
 • Maak de toegang tot het spel zo laagdrempelig mogelijk voor iedereen. Een gratis train the trainer aanbieden bijvoorbeeld en de app breed verspreiden. Alle burgers varen hier wel bij!
 • Maak iemand verantwoordelijk voor een jaarlijkse update van inhoud en vorm.
 • Evalueer het spel.

Meer

Contactpersoon: Kathleen Meeus, kinderadviseur Turnhout

Contactgegevens: kathleen.meeus@ocmwturnhout.be

Bekijk het filmpje over het interactieve bordspel ‘van ’t een naar ’t ander’.

De website van OCMW Turnhout.