20181108 Participatiegroep kalmthout.jpg
Provider image

Met de installatie van de gemeentelijke adviesraden is een nieuwe stap gezet om inwoners met een kwetsbaarheid te betrekken bij lokaal beleid.

Kalmthout: participatie van cliënten in de welzijns- en gezondheidsraad

Doelstelling

OCMW Kalmthout heeft reeds enkele jaren een participatiegroep. Dit is een cliëntennetwerk van mensen die ervaring hebben in OCMW-ondersteuning op een bepaald moment (of langer) in hun leven. De participatiegroep wil gemeentelijke initiatieven door de bril van mensen in armoede bekijken. Ze wil samen met het lokaal bestuur deze initiatieven verbeteren aan de hand van een participatieve methodiek. De groep wordt begeleid door een maatschappelijk werker van het OCMW. De groep ontwikkelde onder andere een welkomstbrochure die duidelijke informatie biedt over de dienstverlening van het OCMW. Lees meer in de brochure ‘Drempels verlagen voor lokale dienstverlening’.

Twee deelnemers van de participatiegroep zetelen sinds kort in de gemeentelijke Welzijns- en Gezondheidsraad. Dankzij hun deelname kunnen welzijns- en gezondheidsthema’s en acties afgetoetst worden bij de doelgroep. Mensen in armoede wegen op deze manier mee op de agenda van de Welzijns- en Gezondheidsraad. Door mensen in armoede van bij het begin van het proces te betrekken, worden middelen vanaf de start beter en efficiënter ingezet. Dit initiatief betekent een stap hoger op de participatieladder.

De twee leden van de Welzijns- en Gezondheidsraad worden geruggensteund door de participatiegroep en de beleidsmedewerker. Daarnaast nemen ze ook de signalen mee uit de lokale focusgroepen. Naast de participatiegroep, als kerngroep, organiseert het OCMW ook thematische focusgroepen. In deze focusgroepen worden verschillende mensen in een kwetsbare situatie betrokken die geen langdurig engagement opnemen in de participatiegroep.

Bereik

We bereiken met deze actie zeker niet alle mensen met een kwetsbare achtergrond. We zien het als een eerste stap naar officiële participatie in een lokaal adviesorgaan. Door in te zetten op focusgroepen, willen we in de nabije toekomst meer thema’s en doelgroepen aanspreken.

Neveneffect

De deelname aan de adviesraad zorgt voor een versterking van de deelnemers zelf. Door mee te zetelen in een officieel orgaan wordt onmacht omgezet in een ‘macht’ of invloed. Dit is persoonlijk zeer versterkend. Bovendien, en even belangrijk, worden hierbij heel wat vaardigheden in de praktijk gebracht: vergadertechnieken, luisteren naar elkaar, boven je persoonlijke situatie algemene problematieken zien, samen kijken waarop je wil inzetten, compromissen zoeken, tot consensus komen…

Voor medewerkers en beleidsmakers is het heel nuttig om ideeën af te toetsen en feedback te krijgen van mensen naar wie de initiatieven gericht zijn. Bovendien worden middelen op die wijze efficiënter ingezet.

Hindernis

Het vraagt tijd en overtuigingskracht.

Tip

  • Neem je tijd voor het proces, zowel met de mensen als met je lokaal bestuur.
  • Zoek opportuniteiten en quickwins om je als participatiegroep een plek te verwerven in het lokale landschap. Bij ons is dit sinds 2015 gegroeid door heel praktisch een welkomstbrochure voor het OCMW uit te werken. Na dit eerste project kwam er een tweede en zo ging de bal aan het rollen. Zoek in je eigen lokaal bestuur naar de opportuniteiten.

Meer

Contactpersoon: Fredelinde Rossaert, deskundige armoede en diversiteit en coördinator buurtgerichte zorg, Kalmthout

Contactgegevens: fredelinde.rossaert@kalmthout.be of 03 620 15 60