Op deze pagina vind je goede praktijken, tools en hulpmiddelen omtrent grensoverschrijdend gedrag in jeugdwerk.

Goede praktijken

Antwerpen

 

Mechelen

 • Stad Mechelen organiseerde in samenwerking met Ella VZW dialoogsessies bij vijf Mechelse jongerenwerkingen rond de thema’s liefde en relaties. De doelstelling was om partnerkeuze bij jongeren bespreekbaar te maken.  Het project richt zich op jongeren tussen 15 en 25 jaar met een zeer diverse achtergrond. Dialoogsessies uitvoeren bij 5 diverse settings, namelijk 5 ontmoetingsplaatsen waar jongeren elkaar spontaan ontmoeten, in een veilige en vertrouwde omgeving, met peers. Na de dialoogsessies voor de jongeren, kregen een aantal jongeren de kans om mee te gaan op een reflectiemeerdaagse/kamp om zo in de diepte met elkaar te gaan over het brede thema liefdesrelaties. 

Tools en hulpmiddelen

 • www.grenswijs.be: Met Grenswijs stel je een beleid op voor agressie, pesten én seksueel grensoverschrijdend gedrag. Deze tool helpt je bij een beleid rond fysieke, emotionele en lichamelijke integriteit.  
   
 • Equi-X | Sensoa 
  Een handleiding voor leerkrachten en jeugdwerkers, vol concrete en innovatieve werkvormen om samen met jongeren genderstereotypen te doorbreken en gendergerelateerd geweld te voorkomen. 

 • (N)iets mis mee?! - Pimento
  Het educatief spel (N)iets mis mee?! leert je bewust om te gaan met seksuele situaties en seksueel grensoverschrijdend gedrag in een jeugdwerkcontext.  Aan de hand van 6 criteria leer je situaties in te schatten en ken je er een vlag aan toe – een groene, gele, rode of zwarte. Ontdek hoe je per vlag een gepaste reactie formuleert. (n)iets mis mee is gebaseerd op het Sensoa Vlaggensysteem. 

 • Seksuele opvoeding Relaties & Seksualiteit - Pimento 
  Educatief materiaal, vorming en beleidstraject. 

 • Oké?! - spel over seksueel grensoverschrijdend gedrag | Sensoa 
  Je bespreekt het thema seksueel grensoverschrijdend gedrag bij jongeren van 12 tot 16 jaar. Het spel bevat situaties, stellingen, doe-opdracten en weetjes. Je bespreekt tekeningen van seksueel getinte situaties aan de hand van 6 criteria. 

 • Q&A: API’s in het jeugdwerk | De Ambrassade 
  Sinds 2018 moet elke erkende jeugdwerkorganisatie een aanspreekpunt integriteit (API) aanstellen. 

 • Zanzu 
  Website over seksuele gezondheid voor mensen die geen of moeilijk Nederlands kunnen. Geschreven in 14 talen met vertaal- en voorleesfunctie. 

 • Vlaamse Dienst Speelpleinwerk  
  Op deze pagina vind je onder andere de 6 vuistregels voor op het speelplein.