Korte omschrijving

Welke uitdagingen staat een gemeente als Knokke-Heist de komende jaren te wachten op het gebied van digitale transformatie ? Hoe kunnen we ons als gemeente hier het best op voorbereiden ? Hoe gaan we om met vernieuwende technologie die verschijnt in het straatbeeld en waar we als gemeente in eerste instantie geen grip op hebben ? Hoe moeten we ons intern hierrond organiseren?

Op deze vragen trachtte de gemeente Knokke-Heist een antwoord te formuleren in een intern traject rond digitale innovatie. Er werd werk gemaakt van visie-ontwikkeling rond digitale transformatie en er was tijdens het traject veel aandacht voor de inbedding in de organisatie en de operationele vertaalslag.

De pijlers die het smart city- beleid moet ondersteunen werden gedefinieerd en in functie hiervan werd een "Digital Office" samengesteld uit collega's van verschillende diensten die maandelijks opportuniteiten/bedreigingen bespreekt.

Aanleiding en doelstelling

De gemeente is al enkele jaren bezig met de uitrol van kleine "Intern of things" (IoT)- projecten binnen hun grondgebied. Technologische " smart city" en IoT -projecten worden grotendeels door de dienst ICT getrokken en geinitieerd.

De diensthoofd ICT vond het daarom opportuun om een bewustwordingsproject rond digitale transformatie op te starten met andere sleutelfiguren binnen het bestuur om enerzijds in te spelen om de komende trends, uitdagingen en bedreigingen en nam het initiatief om op zoek te gaan naar begeleiding.

Door de samenwerking met andere collega’s, werkzaam in verschillende diensten en domeinen, wilde de gemeente ook het draagvlak voor technologie en digitalisering vergroten en de samenwerking met andere diensten optimaliseren.

Betrokken partners

Voor het traject huurde men externe begeleiding in van Duval Union Consulting (nu Scopernia)

Verschillende interne diensten en collega's werden in het traject betrokken:
 

 • Marketing en Communicatie
 • Politie
 • AGSO
 • Algemeen en Financieel Directeur
 • Schepen van ICT
 • Gebouwen
 • Lokale Econcomie
 • Beleids en beheersondersteuning
 • Openbaar Domein
 • Directeur Mens en Organisatie
 • Bibliotheek
 • Toerisme

Budget en subdiëring

Het budget voor zo'n begeleidingstraject hangt af van de optie die je verkiest.

>40.000 euro

Timing

Het traject ging door in mei 2019- juni 2019.

Hindernissen & tips voor andere lokale besturen die een gelijkaardig project willen uitrollen.

Om een project als dit succesvol te kunnen voltooien moeten de stakeholders:

 • voldoende tijd hebben voor het traject (reken toch op 4 volledige dagen)
 • bereid zijn om de eigen werking door een andere,  kritische bril te bekijken
 • geen schrik hebben van verandering, bereid zijn om hieraan mee te werken.

De focus moet behouden blijven, het is belangrijk om niet te blijven hangen in discussies en er moet daadkracht aanwezig zijn om knopen door te hakken.

Sterktes van het project

 • De workshops waren enorm praktisch ingesteld.
 • Het resultaat wordt ondersteund door het beleid en we hebben zo een draagvlak voor toekomstige ICT projecten en/of bijsturing naar aanleiding van technologische evoluties.
 • Deelnemers zijn bewust van de bedreigingen die er kunnen zijn en hoe we als organisatie moeten evolueren om ons toch wendbaar in te stellen naar de toekomst. 
 • Een zeer geslaagd project volgens alle deelnemers

Meer info

Dimitri Lefevre – Diensthoofd ICT – dimitri.lefevre@knokke-heist.be – 050/630 132