Lokaal Integratiebeleid

Vandaag wordt de samenleving uitgedaagd door complexe problemen. Problemen waarvan de burger verwacht dat we deze ook oplossen. Lokaal hebben we een aantal troeven, want lokaal komen alle beleidsdomeinen samen en kunnen we over deze beleidsdomeinen transversaal,  innovatief en in co-creatie nieuwe, innovatieve oplossingen uitwerken en in co-creatie werken aan nieuwe oplossingen. Hoe kun je als Vlaamse gemeente de complexe uitdagingen van samenleven in diversiteit managen? Door een duidelijke visie, strategie en de nodige ondersteuning in te zetten! De VVSG schuift daarom ook “samenleven in diversiteit” naar voren als één van de negen grote maatschappelijke uitdagingen. Zowel in de grote steden en gekende migratiegemeenten als in de kleinere gemeenten is superdiversiteit een feit. Dat blijkt uit de gemeentelijke rapporten uit de Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor (LIIM) van 2018.  Als lokaal bestuur is het belangrijk om hiervoor oog te hebben, om uitdagingen te detecteren, prioriteiten te bepalen en een inclusieve aanpak te stimuleren.

 

Nuttige links