Mensen op de vlucht uit Oekraïne

naar de overzichtspagina

Ook al hebben tijdelijk ontheemden uit Oekraïne niet de intentie om zich duurzaam te vestigen in ons land, ze maken wel deel uit van onze lokale gemeenschap. Initiatieven rond onthaalbeleid en samenleven zijn van belang voor de tijdelijk ontheemden en de ontvangende samenleving.

  • Info over het verblijf en rechtspositie  van Oekraïeners in België op de website van het Agentschap Integratie en Inburgering
  • Het Agentschap Integratie en Inburgering ondersteunt lokale besturen in de opvang van tijdelijk ontheemden uit Oekraïne. Download het overzicht met Oekraïne-ondersteuning voor lokale besturen

Snel naar...

Onthaalbeleid

De manier waarop je het onthaal van nieuwe inwoners organiseert, kan ervoor zorgen dat ze zich welkom voelen en hun weg vinden naar de diensten en organisaties die ze nodig hebben (onderwijs, huisvesting, werk, vrije tijd...). Ontdek inspirerende praktijken om een onthaalbeleid op te zetten.

Infosessies voor Oekraïners: Het Agentschap Integratie en Inburgering organiseert online infosessies voor mensen uit Oekraïne die in Vlaanderen verblijven. Tijdens de twee basissessies krijgen ze info over de meest dringende vragen die ze over hun verblijf hier hebben. Daarnaast organiseert het Agentschap verdiepende sessies rond de thema’s wonen, werken, gezin en opvoeding en de verblijfsstatus.

 

Praktijk informatie Luister en leer Nederlands: gratis oefenprogramma voor mensen op de vlucht uit Oekraïne # Samenleving, gezin & welzijn, Vrije tijd
Lees meer

Taalbeleid

Wil je het taalbeleid binnen je lokaal bestuur graag versterken? Wil je werk maken van  oefenkansen Nederlands en laagdrempelig communiceren  op de beleidsagenda zetten?

Laat je zeker inspireren door andere lokale besturen.

Communicatietools naar anderstaligen

Om taaldrempels te verkleinen is er een waaier aan mogelijkheden. Je kan bijvoorbeeld sociaal tolken, pictogrammen of apps inschakelen tijdens het gesprek. 

Nederlands leren

Niet Nederlandstalig die  een cursus Nederlands als tweede taal (NT2) willen volgen, dienen eerst een screeningstest af te leggen bij het Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering in de regio. In de steden Antwerpen en Gent kunnen niet-nederlandstaligen terecht bij de stedelijke inburgeringsagentschap.

Afhankelijk van de voorkennis zal het agentschap u doorverwijzen naar de opleiding die het best bij u past. De contactpunten organiseren zelf geen opleidingen, maar verwijzen door naar de onderwijsinstellingen waar ze mee samenwerken: centra voor volwassenenonderwijs, centra voor basiseducatie of universitaire talencentra. Meer info

Taalwetgeving

Kan je volgens de taalwetgeving communiceren in andere talen? Ja .

  • De mensen op de vlucht moeten zo snel en goed geïnformeerd worden over mogelijkheden voor huisvesting, werk, onderwijs, sociale dienstverlening.
  • In deze omstandigheden kan naast de voorgeschreven bestuurstaal, voor zover noodzakkelijk, de nuttige info verspreid ook worden in andere talen.
  • Het moet voor de mensen op de vlucht duidelijk zijn.

Buddywerkingen

Heel wat gemeenten werken met buddy's voor mensen op de vlucht.

Inburgering

Afhankelijk van het verblijfsstatuut waarmee je ingeschreven bent in het Rijksregister, heb je al dan niet een recht op inburgering, of ben je verplicht tot inburgering.  
 

  • Kort verblijf of verlenging kort verblijf : je wordt niet ingeschreven in het Rijksregister en je hebt dus geen recht op een inburgeringstraject. 
  • Internationale bescherming: tijdens de asielprocedure heb je geen recht op een inburgeringstraject; dat blijft zolang die procedure loopt of opgeschort is. Na toekenning van de 'vluchtelingenstatus' of de status van 'subsidiaire bescherming' word je in het Vlaams gewest verplicht om een inburgeringstraject te volgen, als dat je eerste inschrijving met een verblijfsrecht voor meer dan drie maanden is.
  • Het statuut van ‘tijdelijk beschermde : in het Vlaams gewest ben je rechthebbend maar niet verplicht om een inburgeringstraject te volgen. 

Meer info over inburgering in Vlaanderen.

Wat doen andere gemeenten?

Onze praktijkdatabank Samenleven in diverstiteit biedt heel wat inspiratie voor lokale besturen. Uiteraard vullen we deze elke dag aan.

Heeft je gemeente een lokiaal initiatief rond de tijdelijk ontheemden? Mail ons

Je bent een lokaal mandataris of werkt voor een gemeente en hebt een vraag over dit thema? Neem contact met Sabine Van Cauwenberge