180627tongeren25.jpg
Provider image

Wellicht de grootste trendbreuk met het verleden die vervat zit in het decreet integraal handelsvestigingsbeleid is de sterke link die men legt met de ruimtelijk planning. Het regelgevend kader dat tot 2016 gold (IKEA-wet en vroeger), suggereerde dat een overheid louter aan de hand van een vergunningenbeleid sturing kan geven aan de inplanting van grotere kleinhandelszaken of ongewenste ontwikkelingen kan vermijden. Het IHB breekt hier radicaal mee.

Verder lezen?

Je bent niet aangemeld als VVSG-lid of hebt niet het correcte abonnement om dit item te bekijken.

Inloggen

Deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden. Of deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden met een Politei Lokaal-abonnement.

  • VVSG-leden hebben toegang tot exclusieve ledeninformatie.
  • VVSG-leden met een Politeia lokaal-abonnement krijgen bovendien toegang tot de informatie van Politeia.