De Week van de Duurzame Gemeente wordt georganiseerd sinds 2018 en is een publiekscampagne om in de eerste plaats de bekendheid van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen te vergroten bij het brede publiek in Vlaanderen, en in de tweede plaats om Vlaamse lokale besturen concrete handvaten aan te reiken voor een duurzaam en co-creatief lokaal beleid op de lange termijn. Tijdens de campagneweek hangen deelnemende gemeenten een SDG-vlag uit aan het gemeentehuis en zetten ze hun 'duurzame helden' in de kijker. Deze helden zijn lokale burgers, scholen, bedrijven en verenigingen die in hun werk of dagelijks leven bijdragen aan één of meerdere SDG('s) en daarom de lokale gezichten worden van de 17 mondiale doelstellingen.

We schreven een inspiratienota over het format van onze campagneweek, de aanpak en strategieën die we bij de organisatie ervan hanteren en de geleerde lessen die we de voorbije jaren trokken. Met deze publicatie willen we koepels van lokale besturen wereldwijd, maar even goed andere organisaties en overheidsinstanties die inzetten op de realisatie van de SDG’s, inspireren om gelijkaardige campagnes op te zetten waarin zowel lokale besturen als SDG-ambassadeurs op een creatieve manier tonen hoe de Agenda 2030 lokaal gerealiseerd kan worden. De inspiratienota is ook beschikbaar in het Engels, Frans en Spaans.

Meedoen aan de Week van de Duurzame Gemeente? Check www.duurzamegemeente.be en https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/week-van-de-duurzame-gemeente