Communicatie naar laaggeletterden, anderstaligen en cultuursensitief werken (voor medewerkers LDC) 

Wablieft: schrijven voor een laaggeletterd publiek 

Pharos: aanbod rond communicatie/toegankelijkheid en gezondheid 

 

Kenniscentrum WWZ: basisvorming cultuursensitieve zorg 

 

Agentschap Integratie & Inburgering (AII): toegankelijk communiceren met anderstaligen (schriftelijk en mondeling) + basisvorming cultuursensitief handelen