Inspiratiegids SDGs in meerjarenplan

Wil je je meerjarenplan verduurzamen? Dan biedt de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling een goede kapstok. Agenda 2030 is een internationaal goedgekeurd kader met 17 doelstellingen (Sustainable Development Goals of SDG's) die de sociale, economische en ecologische aspecten van duurzaamheid verbinden.

De VVSG ontwikkelde een inspiratiegids om de SDG's te integreren in je gemeentelijk meerjarenplan. We reiken manieren aan om een SDG-impactanalyse te maken, om de SDG's te verwerken in de visie en missie van je lokaal bestuur en om ze te gebruiken als kader om de doestellingen en acties in je meerjarenplan mee te bepalen of aan af te toetsen. Daarnaast hebben we aandacht voor monitoring en rapportering via lokale SDG-indicatoren en SDG-rapporteringscodes in de BBC. Ook SDG's en burgerparticipatie komt aan bod.