De gemeente Den Haag heeft de ambitie om datagedreven en informatiegestuurd te werken. Hun datastrategie bestaat uit vijf strategische peilers:

1. Waarde creëren met data
Datagedreven werken in geen doel op zich, maar staat steeds in functie van het realiseren van concrete beleidsdoelstellingen en maatschappelijke meerwaarde

2. Basis op orde
Waarde halen uit data kan alleen als de basis op orde is. Voor Den Haag betekent dat ze investeren in een duurzaam data-landschap (urban data platform) met een landingsplaats voor data van de gemeente, een veilige analyse omgeving waarin privacy en veiligheid voorop staan, maar ook heldere beleidskaders en inkoopvoorwaarden voor onze medewerkers zodat zij weten hoe we met data, privacy, informatiebeheer en veiligheid omgaan

3. Datavakmanschap
Dit gaat over de kennis en kunde om inzichten te verkrijgen uit data- en informatieproducten en bewust en verantwoord om te gaan met het gebruik van data. De gemeente zet in op verhogen van de skills van de medewerkers en werkt samen met kennisinstellingen en bedrijven.

4. Datagovernance
De verantwoordelijkheden rond datagebruik en databeheer worden helder belegd en beschreven in vaste rollen binnen elke dienst en afspraken.

5. Kwaliteit van data en analyses
Tot slot investeert de gemeente in het verbeteren van de kwaliteit van de data en verbeteren. Data moet vindbaar en bruikbaar zijn.

Binnen de gemeente zijn al veel voorbeelden van hoe de inzet van data kan bijdragen aan de aanpak van maatschappelijke vraagstukken en lokale uitdagingen. Enkele toepassingen zijn: een dashboard waarop de technische diensten de voortgang van het groenbeheer kunnen volgen, een voorspellend model om het aantal zorgvoorzieningen per wijk te voorspellen, parkeerdruktemetingen, datamodel om verkeersonveilige kruispunten te detecteren, fietsdashboard met real-time fietsstromen, visualisatie van de overlastmeldingen in de stad… enz…

In een inspiratieboek vertellen ze meer over deze praktijken. Hiermee hopen ze andere steden en gemeenten te inspireren en stimuleren om datagedreven te werken.