Antwerpen_Atlas_Musea_Beeld2_1.jpg
Provider image

Als lokaal bestuur heb je ontzettend veel mogelijkheden om aan samenleven in diversiteit te werken in de vrijetijdscontext. Vrijetijdsparticipatie biedt kansen om Nederlands te leren, vrijwilligerswerk te doen, mensen te ontmoeten, samen een passie te beleven, kortom, om te participeren aan het leven in de gemeente.

Op de website Kies Gelijke Kansen van Unia vind je ook heel wat goede praktijken in verband met vrije tijd die inspiratie bieden.

Nieuwkomers kennen niet altijd het aanbod vrije tijd, en het belang ervan voor het lokaal samenleven. Om iedereen de weg te laten vinden naar passende vrijetijdsactiviteiten kan je verschillende acties ondernemen. Ondersteun organisaties en diensten om hun initaitieven toegankelijker te maken en te leren omgaan met diversiteit. Laat de  sport- en jeugddienst samenwerken, en werk aan een divers aanbod met ook informele activiteiten. Via de lessen NT2, OKAN-klassen of onthaalgesprekken kan je anderstalige nieuwkomers of andere groepen gericht informeren en toeleiden. Stimuleer uitwisselingen tussen regulier jeugd- en socio-cultureel werk zoals een jeugdbeweging, en een specifieke vorm ervan, zoals een werking voor kansarme jeugd. Zorg voor een goede ontmoetings-, sport-, jeugd- en culturele infrastructuur die verbinding en ontmoeting stimuleert.

Inspiratie nodig? Doorzoek onderstaande voorbeelden!

Je kan ook extra inspiratie vinden op het Kenniscentrum van Demos. 

Jeugd

Vrije tijd

Cultuur

Sport