200911lucette_c4 kennisnetwerk_2.png
Provider image

Verkozen voor de gemeenteraad of een ander lokaal bestuursorgaan: en wat dan? Lokale mandatarissen bieden je maandelijks een inkijk in hun politiek engagement: welk parcours bracht hen op dit punt, welke concrete uitdagingen gaan ze aan voor hun gemeente, hoe houden ze zichzelf alert, en zijn er al realisaties waar ze trots op zijn?

"Politiek is een passie, een microbe die je bijt. Niet altijd even fraai, maar o, zo boeiend!
Mijn droom is het invoeren van de welzijnstoets. Bij de aanleg van een straat kijk je of het ontwerp toegankelijk is voor mensen met een beperking, voor oudere mensen, voor kinderen, voor mensen met een kinderwagen."

Raadslid Lucette Callebaut aan het woord.

 

Beste realisatie

Als kabinetsmedewerker van OCMW-voorzitter Patrick De Smedt kon ik mee een inkomensgerelateerd kinderdagverblijf uit de grond stampen op een vrij groot stuk grond van het OCMW dicht bij het ziekenhuis waar het zorgpersoneel en de buurt kinderopvang nodig hadden. Op één jaar tijd is het project er gekomen, dankzij intens samenwerken van zes vrouwen. De wil was er, de kennis ook. Dat was een fantastische ervaring. ‘Yes, we can.’ Zo kwam er ook in een mum van tijd een opvoedingswinkel. Samen aan één zeel trekken, dat doet duizend bloemen bloeien...

 

Politiek parcours

Als arbeidersdochter heb ik pas als 40-jarige met vier kinderen Gezinswetenschappen gestudeerd. Er ging een nieuwe wereld open dankzij docenten zoals Dirk Geldof, Ludwig Vandenhove en Mark Suykens die me ‘politiek’ wakker hebben geschud. Voor mijn thesis interviewde ik onder meer Mieke Vogels en via haar belandde ik in 2000 als Agalev-gemeenteraadslid in Aalst op de oppositiebanken. Eigenlijk kwam ik uit een rood nest en een paar jaar later koos ik voor de SP.A, waarvoor ik verder aan de slag kon. Sinds vorig jaar ben ik lid van het Bijzonder Comité Sociale Dienst, een zware opdracht, je leest de meest schrijnende verhalen uit je eigen stad. Los van ideologie trachten we samen de beste oplossing te vinden om de cliënt weer op het levensspoor te helpen.

Introductie in de gemeentepolitiek

In 2000 organiseerden de stadssecretaris en burgemeester bezoeken aan allerlei diensten en stadsinstellingen. Een ware openbaring, ik wist niet dat er zo’n immens apparaat achter de gordijnen van het stadhuis zat. Als gemeenteraadslid leer je je stad kennen en word je ambassadeur van je stad. Die passie voel ik nog steeds, ondanks de grote politieke meningsverschillen. In de politiek kun je gelijk hebben, maar gelijk krijgen, dat is andere koek.

Informatievergaring

Door zelf op zoek te gaan naar informatie wordt je dossierkennis sterker en intenser. Je leert de diensten kennen en ziet hoe ambtenaren zich dagelijks inzetten om de beste dienstverlening te geven aan de burgers. Het menselijke ontmoeten is de sleutel om tot resultaten te komen. In een samenleving die voortdurend en bijzonder snel evolueert, is actualiteit volgen een must. Maar je moet kiezen in de dossiers, voor mij is welzijn het allerbelangrijkste.

Dood van Ilse Uyttersprot

Ilse Uyttersprot was een innemende vrouw, een met flair. Het doet nog snerpend pijn aan haar te denken en te beseffen dat ze er niet meer is. Nooit meer.

In 2015 heeft ze mijn zoon Sam gehuwd met mijn schoonzoon Willem. Die plechtigheid met haar als schepen, met haar immer warme vrolijke lach, staat voor altijd gebrand op talrijke foto’s, maar vooral in mijn hart. Aalst mist haar echt, net zoals ik.

 

Voor Lokaal 10 | 2020