lokaal_20230501_26_buren.png
Provider image

Het regiodecreet is gepubliceerd, maar het diverse regionale landschap is nog niet in zicht. In de ene regio is samenwerken op het regionale niveau al een vaste waarde, in de andere staat het nog in de kinderschoenen. Het ontwikkeltraject van Labo Regiovorming ondersteunde in de referentieregio Antwerpen enkele algemeen directeurs om nieuwe vormen van samenwerking te verkennen. Ze zoeken samen uit hoe regiowerking kleinere lokale besturen kan helpen bij het indienen van gezamenlijke projecten bij de Vlaamse overheid. We gingen hierover in gesprek met Veerle De Beuckeleer, algemeen directeur van Rumst, en Marijke Deroover, algemeen directeur van Wommelgem.

Verder lezen?

U bent niet aangemeld als Lokaal-abonnee of het Lokaal-abonnement maakt geen deel uit van je gebruikersprofiel.

Inloggen

Deze inhoud is enkel beschikbaar voor abonnees van het VVSG-magazine Lokaal. 

Meer informatie over abonnement Lokaal.