2022Lokaal06 - Bijstand van A tot Z.jpg
Provider image

Begeleiding van start tot finish bij renovatie, dat is de even simpele als alomvattende opdracht van de renovatiecoaches van Leiedal. Simon Gruwez is een van hen, en spreekt met flink wat ervaring.

  • Simon Gruwez
  • Renovatiecoach bij Leiedal, de interlokale organisatie voor streekontwikkeling in Zuid-West-Vlaanderen.
  • Werkt samen met vijf collega’s voor zowel particuliere klanten als kwetsbare doelgroepen, dit laatste in nauw partnerschap met de dertien lokale besturen van hun werkingsgebied. Op elk moment van het jaar houdt het team vijftien à twintig renovatieprojecten draaiende
  • Simon Gruwez is vier jaar renovatiecoach, maar was daarvoor al twintig jaar actief in de bouwsector. Zijn job is hem op het lijf geschreven.

‘Elk renovatietraject begint met een huisbezoek waarbij je luistert naar wat huiseigenaars nodig hebben en wensen,’ legt Simon Gruwez uit. ‘Op basis van dat eerste gesprek maken we een verslag op met een advies over de manier waarop wij de renovatie zouden doen. In een tweede fase begeleiden we de mensen bij de renovatie, te beginnen bij de opmaak van een bestek en een meetstaat.’ De renovatiecoach dient bij het omgevingsloket ook de plannen in die eventueel nodig zijn voor een omgevingsvergunning. Met die nuance dat voor echt structurele werken een architect wordt ingeschakeld.

‘We beschikken over een pool van architecten waar we dikwijls mee samenwerken en die direct aanspreekbaar zijn,’ zegt Simon Gruwez. ‘Die doen dan het nodige voor de vergunningsaanvraag en voegen daar nog een à twee verplichte werfbezoeken aan toe. Maar na dat punt nemen wij het renovatieproject weer over.’ Nog in die tweede fase worden offertes opgevraagd voor alle werken. Betreft het een totale renovatie, dan zijn daar algauw tien tot twintig verschillende aannemers bij betrokken, die ook weer worden aangesproken door de renovatiecoach. ‘Ook voor aannemers werken we met een pool,’ vervolgt Simon Gruwez. ‘Maar de klant mag ook eigen aannemers aanbrengen, dan maken we daar een overeenkomst voor op.

Zodra de offertes binnen zijn, gunnen we de werken in overleg met de bouwheer, we maken een raming en leggen vast welk budget er nodig is om de werken tot een goed einde te brengen. We stellen een strakke planning op waarbij de werken van verschillende aannemers mooi op elkaar aansluiten, zodat het renovatietraject geen twee jaar aansleept maar op zes à acht maanden kan worden afgewerkt.’ Na de uitvoering van de werken volgt de controle van de facturen en de oplevering: is alles correct uitgevoerd? En tijdens de werken volgen Simon en zijn collega’s hun werven natuurlijk voortdurend op. Ruim de helft van hun werktijd brengen ze op het terrein door. ‘We gaan zowat dagelijks langs. Bij een renovatieproject duiken er altijd wel wat probleempjes op, daarop anticiperen we. We praten dan met de bouwheer en de aannemers om de planning actueel te houden en het nodige te doen.’

Naast particulieren die voor het begeleide renovatietraject betalen, werkt Simon Gruwez ook vaak met klanten uit kwetsbare doelgroepen. ‘Die worden meestal naar ons toegeleid door sociale diensten. We werken daarom ook nauw en goed samen met de dertien lokale besturen van de Zuid-West-Vlaamse regio waar we actief zijn, van Waregem over Anzegem en Avelgem tot Wervik, Kortrijk incluis. Elk bestuur maakt een budget vrij om kwetsbare doelgroepen te ondersteunen bij renovaties. Die mensen hoeven onze begeleiding niet te betalen, wij kunnen onze prestaties factureren aan de gemeente waar ze wonen. Sociaal werkers zijn blij dat ze bij ons terecht kunnen, het is voor hen immers niet evident om cliënten goed te adviseren in de renovatiematerie die dikwijls vrij technisch is.’

De renovatiecoach werkt in zulke gevallen in tandem met het lokale bestuur. De maatschappelijk werker die het kwetsbare gezin begeleidt, doet de aanvraag voor een renovatietraject en brengt de renovatiecoach in contact met zijn of haar cliënten. Soms is hij of zij ook aanwezig bij het eerste plaatsbezoek, waar de renovatiecoach een advies en een kostenraming opmaakt, rekening houdend met het beschikbare budget. ‘Kwetsbare klanten komen dikwijls in aanmerking voor een renteloze Vlaamse energielening als het gaat over de werken die wij begeleiden,’ aldus Simon Gruwez. ‘De sociaal werker regelt dan met de cliënt het papierwerk om die lening aan te vragen, terwijl wij ons toeleggen op de technische kant van het renovatieproject.’

Vandaag volgen Simon en zijn vijf collega-coaches een vijftiental grote renovatieprojecten op. Daar komen nog kleinere projecten bij, zoals de installatie van centrale verwarming of de plaatsing van dakisolatie in een bestaande woning. Dit is de normale gang van zaken, maar ze hebben wel hun handen vol en zijn regelmatig op zoek naar nieuwe collega’s om het team te versterken. De energetische renovatie van appartementen, inclusief de installatie van ecologisch verantwoorde verwarmingssystemen, vormt een nieuwe uitdaging voor het team, ook en vooral om dat zulke renovatieprojecten actief moeten worden gepromoot bij verenigingen van mede-eigenaars voor het hele appartementsgebouw. ‘Wekelijks overlopen we per twee of met het hele team de projectdossiers om ervoor te zorgen dat de technische informatie goed zit en we niets over het hoofd zien,’ zegt Simon Gruwez. ‘Ieder van ons heeft zijn specialiteit.’

Gevraagd naar hindernissen die hij bij de job ervaart, fronst Simon Gruwez lichtjes de wenkbrauwen. ‘Alle aannemers zijn momenteel overbevraagd,’ zegt hij. ‘De Vlaming renoveerde nooit zoveel als de voorbije twee jaar. Het is telkens weer een uitdaging om ook de aannemers waar we dikwijls mee samenwerken, op tijd op de werf te krijgen, om offertes tijdig te ontvangen enzovoort. Kortom, de coördinatie zelf staat onder constante druk. Maar die druk weegt niet op tegen de voldoening die je voelt bij de afronding van een project, wanneer de klant laat weten dat hij heel tevreden is dat hij met ons heeft kunnen werken. Heel dikwijls is het trouwens zo dat de kosten van onze begeleiding in de loop van een project ruim worden terugverdiend: omdat onze begeleiding het project efficiënter maakt, en ook doordat we vanuit onze technische achtergrond eventuele onduidelijkheden in kostenberekeningen of facturen vaak in het voordeel van de klant kunnen beslechten. Daarbovenop zorgen we dat onze klanten geen premies mislopen, waardoor ze ook weer winst boeken.’ — 

 

Pieter Plas is hoofdredacteur Lokaal
Voor Lokaal 06 | 2022