2021Lokaal78 - In contact met.png
Provider image

In alle 300 steden en gemeenten vormen economie en handel een belangrijke pijler van het lokale beleid. Gezien de eigen problemen van horeca-uitbaters als ondernemers hebben sommige lokale besturen een zogeheten horecacoach in dienst genomen. Vanwege de dualiteit van haar functie – ondersteunen, maar er ook op wijzen wanneer de regels niet gerespecteerd worden – moet Hannah Coene elke dag opnieuw naar een zekere balans zoeken. ‘Het is een beetje een dubbele rol, maar ook wanneer ik een minder aangename boodschap overbreng, is dat om horecazaken op weg te helpen en te vermijden dat ze achteraf in de problemen komen,’ klinkt het.

WIE
Hannah Coene

WAT
Horecacoach en deskundige economie

HOELANG
Ondertussen is ze al twee en een half jaar horecacoach. Met haar komst onderging de functie ook een belangrijke aanpassing naar een meer vraaggestuurde werking.

HOE
In het stadsbestuur van Sint-Niklaas is Hannah het aanspreekpunt voor horeca-uitbaters en ambulante handel. De hoofdmoot van haar functie bestaat uit klaarheid scheppen in de regelgeving en mogelijkheden, maar ze vertegenwoordigt daarnaast ook de belangen van de lokale horeca in allerhande organen en denkt mee na over langetermijnstrategie

‘Mijn takenpakket definiëren? Dat vind ik wel moeilijk,’ steekt Hannah van wal. ‘Dagelijks komen via telefoon, mail, WhatsApp en diverse andere kanalen vragen om extra informatie en advies binnen. Van iemand die de stap naar ondernemerschap wil zetten en niet goed weet wat de vereisten zijn, tot een horeca-uitbater die tijdelijk een tent wil plaatsen maar niet zeker is of de wetgeving dit toelaat.’ Er kruipt meer tijd in het beantwoorden van dergelijke vragen dan men op het eerste zicht misschien zou verwachten. Alle bestaande regelgeving doorpluizen is vaak geen sinecure en meer dan eens moet Hannah contact opnemen met collega’s, contactpersonen of andere instanties zoals de lokale politie om te overleggen en bepaalde knelpunten op te helderen. ‘De informatie moet er zo snel mogelijk zijn, maar ze moet ook van A tot Z correct zijn. Als lokale overheid kun je het je niet permitteren foutieve informatie de wereld in te sturen.’

Aangezien Hannah geen juridische achtergrond heeft – ze studeerde Toerisme en Recreatiemanagement en Event- en Projectmanagement – was het in het begin wat zoeken, maar dat schrikte haar niet af. ‘Op een gegeven moment stonden er twee vacatures open bij het stadsbestuur, een voor toerisme en een voor economie. Ook al paste de eerste functie meer binnen mijn academische achtergrond, de economische functie leek me toch meer iets voor mij, voornamelijk door de dynamiek, het communicatieve aspect en de mogelijkheid om zelf hier en daar wat te organiseren. Het idee een eigen zaak uit de grond te stampen sprak me ook altijd al aan en het leek me dan ook boeiend om me hier professioneel verder in te verdiepen. Het begin was wennen, omdat ik op korte tijd veel informatie moest verwerken en opslaan, maar ik ben leergierig en kon me ook op tal van bronnen beroepen. De basisopleiding economie van de VVSG was trouwens ook heel nuttig om mijn weg te vinden in de verschillende reglementen die relevant zijn voor lokale economie,’ laat Hannah vallen.

Als horecacoach is Hannah een belangrijke partner en steun voor de lokale horecazaken en ambulante handel, maar ze moet er dus ook op toezien dat de geldende regels gevolgd worden. ‘Ik schrijf natuurlijk zelf geen boetes uit, maar het is wel aan mij om erop te wijzen wanneer bepaalde zaken niet kunnen. Ook gebeurt het al eens dat een uitbater een leuk idee heeft om zijn zaak onder de aandacht te brengen, maar dat ik tijdens het opzoekproces tot de vaststelling kom dat het initiatief gewoon niet kan. Prettig is zoiets nooit, maar je leert wel hoe je die knop moet omdraaien,’ merkt Hannah op. Tegelijkertijd tracht ze ook steeds op te komen voor de belangen van de lokale economie en horeca, door problemen die ze tijdens haar professionele contacten opvangt, ter sprake te brengen op diverse overlegmomenten, maar ook door bijvoorbeeld samen met de andere horecacoaches in Vlaanderen aandacht te vestigen op het mentale welzijn van ondernemers in deze moeilijke coronatijden.

Naast de meer ad-hoctaken zet Hannah ook samen met haar collega’s de schouders onder projecten op langere termijn. Een daarvan is het digitaliseren van de producten die het team economie aanbiedt: ‘We hebben al een informatieplatform “Ondernemen in Sint-Niklaas” waar allerhande informatie voor toekomstige starters in de horeca en handel gebundeld staat. We willen hierop doorbouwen en verder gaan in die digitale omslag. Zo is het ons doel om data meer te centraliseren en strategisch in te zetten, maar daarnaast willen we een aantal producten die gelinkt zijn aan het team economie, zoals de terras- of drankvergunningen, in de toekomst ook digitaal aanbieden.

Door een online aanvraagformulier ter beschikking te stellen en ervoor te zorgen dat aanvragen vertaald worden in taaktoewijzingen, kunnen we onze dienstverlening naar een nog hoger niveau tillen,’ legt Hannah uit. ‘Belangrijk is wel dat we niet kiezen voor radicaal digitaal, maar maximaal digitaal. We willen ertoe bijdragen dat ondernemers en horecazaken de vruchten van de digitale mogelijkheden kunnen plukken, maar ook dat er nog steeds een fysiek aanspreekpunt is voor wie zich daar comfortabeler bij voelt.’

Werken als horecacoach en deskundige economie vraagt dus wel enig jongleerwerk. Het is vaak een kwestie van de prioriteiten eruit halen en je flexibel opstellen. Dat werd nog eens extra benadrukt door de hele coronatoestand. Een deel van haar takenpakket, het plannen van horeca-evenementen zoals de streekbierentocht, viel dan wel weg, maar in de plaats kwam een influx aan informatievragen ten gevolge van de coronamaatregelen. ‘Mag dit nog? Kunnen we dat op deze manier toch laten doorgaan? Door de opeenvolging van de MB’s, vaak met enige vertraging, en de soms multi-interpretabele bepalingen was de nood aan duiding en advies hoger dan ooit. Bij de eerste heropstart van de horeca vorige zomer zat ik tot half twee ’s nachts nog allerhande voorbereidingen te treffen en zoveel mogelijk vragen te beantwoorden. Deze keer was het gelukkig iets draaglijker, omdat je het klappen van de zweep al kent.’

Dat het vaak een huzarenwerk is om de stortvloed aan vragen onder controle te houden, wil echter niet zeggen dat Hannah geen voldoening uit haar werk haalt: ‘Ik vind het fijn om mensen te kunnen helpen, om iets te betekenen voor hen. Wanneer een potentiële starter na overleg met mij weet waar concreet te beginnen, dan geeft dat een goed gevoel,’ besluit ze. • 

 

Tomas Coppens is redacteur van Lokaal
Voor Lokaal 07-08 | 2021