Je krijgt de opdracht van de Burgemeester

Je krijgt de opdracht van de Burgemeester om de locatie voor kinderopvang te inspecteren en daarvan een verslag op te maken. Eén uitzondering: als het gaat om een eerste aanvraag tot verlenging van een B-attest, dan maak je een beoordeling op papier.

Het verslag moet aandacht hebben voor:

  • Niet-nageleefde brandveiligheidsvoorschriften
  • Veiligheid van kinderen en medewerkers die in het gedrang komt

Belangrijk voor locaties buitenschoolse kinderopvang :  Voor kleuteropvang met het kwaliteitslabel wordt geen brandveiligheidsattest of brandpreventieverslag meer opgevraagd. Uiteraard blijven brandpreventiemaatregelen wel belangrijk. Brand voorkomen en gepast reageren in geval van brand zijn essentieel voor een veilige omgeving. Daarom heeft VIPA een zelfevaluatietool ontwikkeld die kan helpen bij het evalueren van de brandveiligheid van een locatie kinderopvang.

Een controle door de brandweer voor ingebruikname van een kleuteropvang met kwaliteitslabel is niet verplicht om een kwaliteitslabel te verkrijgen van het Agentschap Opgroeien.  Ook vanuit het ARAB of het KB basisnormen brandveiligheid wordt dit niet opgelegd.  Eventueel legt een lokaal politiereglement een inspectie voor gebruikname wel op voor publiek toegankelijke gebouwen.  (bron: Agentschap Opgroeien en VIPA)

Je voert een onderzoek ter plaatse of beoordeelt op papier

Je voert een onderzoek ter plaatse ifv.

  • het uitreiken van een eerste brandveiligheidsattest A, B of C
  • de tweede en volgende verlengingen van een bestaand B-attest

Je beoordeelt op papier ifv.

  • de eerste verlenging van een bestaand B-attest

Je controleert op basis van

Je controleert de locatie voor kinderopvang op basis van de geldende regelgeving:

     a. Voorschriften groepsopvang Baby’s en Peuters Vergunningenbesluit, bijlage

Je bezorgt het verslag aan de Burgemeester

Je bezorgt jouw verslag aan de Burgemeester.

Het verslag moet aandacht hebben voor:

  • Niet-nageleefde brandveiligheidsvoorschriften
  • Veiligheid van kinderen en medewerkers die in het gedrang komt

Je hebt toegewezen opdrachten vanuit de Regelgeving Kinderopvang

In de regelgeving voor kinderopvang staat de “bevoegde brandweerdienst” expliciet vermeld als het gaat over volgende onderwerpen. Tussen haakjes staat telkens het artikel vermeld van de regelgeving voor de opvang van Baby’s en Peuters (Vergunningenbesluit, bijlage).

   a. Bepalen van aantal toegangswegen en het tracé van de toegangswegen (2.3/4)

   b. Advies over bijkomende veiligheidsverlichting (7.3.1)

   c. Bepalen van keuze, aantal en plaats van brandbestrijdingsmiddelen (7.6)

   d. Bepalen van de Alarminrichting (7.7)

  e. Overleg over opmaak van een evacuatie- en interventieplan (9.2)