1. Je ontvangt de schriftelijke aanvraag van een organisator

Je ontvangt de schriftelijke aanvraag van een organisator via dit invulformulier

2. Je geeft de opdracht aan de bevoegde brandweerdienst

Je geeft de opdracht aan de bevoegde brandweerdienst om de locatie voor kinderopvang te inspecteren en daarvan een verslag op te maken. Eén uitzondering: als het gaat om een eerste aanvraag tot verlenging van een B-attest, dan vraag je de bevoegde brandweerdienst om een beoordeling op papier (ga naar 6.)

Het verslag van de bevoegde brandweerdienst moet aandacht hebben voor:

 • Niet-nageleefde brandveiligheidsvoorschriften
 • Veiligheid van kinderen en medewerkers die in het gedrang komt

3. Je ontvangt het verslag van de bevoegde brandweerdienst

Je ontvangt het verslag van de bevoegde brandweerdienst en gaat over tot het uitreiken van een A, B of C-attest.

 • Uitreiken A of B-attest : Ga naar 4
 • Uitreiken C- attest : Ga naar 5
 • Verlenging B- attest : Ga naar 6

4. Je kent een A of B-attest toe

Je kent een A of B-attest toe en bezorgt dit uiterlijk drie maand na ontvangst van de aanvraag, samen met het bijhorende verslag aan de organisator.

 1. a. Beoordeling van een A of B-attest
 2.  
  1. i. A-attest
  2.  
   1. Aan alle brandveiligheidsvoorschriften is voldaan 
   2. Het attest is 8 jaar geldig
   3. Formulier brandveiligheid, model A-attest (invulformulier baby en peuters)
    Formulier brandveiligheid, model A-Attest (invulformulier schoolgaande kinderen)
 1.      ii. B-attest
  1.  
   1. Aan niet alle brandveiligheidsvoorschriften is voldaan
   2. De veiligheid van kinderen en medewerkers komt niet in het gedrang
   3. Bepaal een geldigheidsduur van maximaal 8 jaar
   4. Formulier brandveiligheid, model B-attest (invulformulier baby en peuter)
    Formulier brandveiligheid, model B-Attest (invulformulier schoolgaande kinderen)
 2.  

     b. Uiterlijk drie maand na ontvangst van de aanvraag bezorg je het brandveiligheidsattest en het bijhorende verslag aan de organisator.

 

5. Je kent een C-attest toe

Je kent een C-attest toe en bezorgt dit uiterlijk drie maand na ontvangst van de aanvraag, samen met het bijhorende verslag aan de organisator. In bepaalde gevallen licht je Kind & Gezin in.

 1. a. Beoordeling van een C-attest
 2.  
  1. i. C-attest
  2.              1. Aan niet alle brandveiligheidsvoorschriften is voldaan
  3.              2. De veiligheid van kinderen en medewerkers komt wel in het gedrang
  4.              3. Formulier brandveiligheid, model C-attest (invulformulier baby en peuter)
                 Formulier brandveiligheid, model C-Attest (invulformulier schoolgaande kinderen).
 3. b. Uiterlijk drie maand na ontvangst van de aanvraag bezorg je het brandveiligheidsattest en het bijhorende verslag aan de organisator.
 4. c. Melding aan Kind & Gezin?
  1. ii. Voor een nieuw op te starten locatie: geen meldingsplicht.
  2. iii.Voor een bestaand initiatief met vergunning: bezorg het brandveiligheidsattest en het bijhorende verslag gelijktijdig aan Kind & Gezin (Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel).

6. Verlenging of omzetting van een B-Attest

Je ontvangt de schriftelijke aanvraag van een organisator

Je ontvangt de schriftelijke aanvraag van een organisator via dit invulformulier

Je geeft de opdracht aan de bevoegde brandweerdienst

Je geeft de opdracht aan de bevoegde brandweerdienst om de locatie voor kinderopvang te inspecteren en daarvan een verslag op te maken. Eén uitzondering: als het gaat om een eerste aanvraag tot verlenging van een B-attest, dan vraag je de bevoegde brandweerdienst om een beoordeling op papier.

Het verslag van de bevoegde brandweerdienst moet aandacht hebben voor:

 • Niet-nageleefde brandveiligheidsvoorschriften
 • Veiligheid van kinderen en medewerkers die in het gedrang komt

Bij een eerste aanvraag tot verlenging of omzetting geef je de opdracht aan de bevoegde brandweerdienst

 • De omschrijving en het stappenplan op papier te beoordelen.
 • Een advies op te stellen

Bij elke volgende aanvraag geef je de opdracht aan de bevoegde brandweerdienst om:

 • Een onderzoek ter plaatse van de kinderopvanglocatie
 • Een verslag op te stellen:
 1. Niet-nageleefde brandveiligheidsvoorschriften
 2. Veiligheid van kinderen en medewerkers in het gedrang?

Je ontvangt het verslag van de bevoegde brandweerdienst

Je ontvangt het verslag van de bevoegde brandweerdienst en gaat over tot het uitreiken van een A, B of C-attest

 • Uitreiken A-attest : Ga naar 1
 • Velenging B-attest: Ga naar 2
 • Verlenging C- attest: Ga naar 3

1. Je kent een A-attest toe

 1. Aan alle brandveiligheidsvoorschriften is voldaan
 2. Het attest is maximaal 8 jaar geldig
 3. Formulier brandveiligheid, model A-attest (invulformulier baby en peuters)
  Formulier brandveiligheid, model A-Attest (invulformulier schoolgaande kinderen).
 4. Uiterlijk drie maand na ontvangst van de aanvraag bezorg je het brandveiligheidsattest en het bijhorende verslag aan de organisator.

2. Je verlengt het B-attest

 1. Aan niet alle brandveiligheidsvoorschriften is voldaan
 2. De veiligheid van kinderen en medewerkers komt niet in het gedrang
 3. Bepaal de geldigheidsduur ð opeenvolgende B-attesten mogen de totale duur van 8 jaar niet overschrijden.
 4. Formulier brandveiligheid, model B-attest (invulformulier baby en peuter)
  Formulier brandveiligheid, model B-Attest (invulformulier schoolgaande kinderen).
 5. Uiterlijk drie maand na ontvangst van de aanvraag bezorg je het brandveiligheidsattest en het bijhorende verslag aan de organisator.

3. Je kent een C-attest toe, in het geval :

 1. OF Er werd geen stappenplan bezorgd
 2. OF Uit het advies van de brandweer blijkt dat het stappenplan onvoldoende garanties geeft om te voldoen aan de brandveiligheidsvoorschriften
 3. OF De totale looptijd van de B-attesten heeft de maximale duurtijd van 8 jaar bereikt.
 4. Formulier brandveiligheid, model C-attest (invulformulier baby en peuter)
  Formulier brandveiligheid, model C-Attest (invulformulier schoolgaande kinderen).
 5. Uiterlijk drie maand na ontvangst van de aanvraag bezorg je het brandveiligheidsattest en het bijhorende verslag aan de organisator.
 6. Melding aan Kind & Gezin: Bezorg het brandveiligheidsattest en het bijhorende verslag gelijktijdig aan Kind & Gezin (Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel).