1. Je ontvangt de schriftelijke aanvraag van een organisator

Je ontvangt de schriftelijke aanvraag van een organisator via dit invulformulier

Belangrijk voor locaties buitenschoolse kinderopvang :  Voor kleuteropvang met het kwaliteitslabel wordt geen brandveiligheidsattest of brandpreventieverslag meer opgevraagd. Uiteraard blijven brandpreventiemaatregelen wel belangrijk. Brand voorkomen en gepast reageren in geval van brand zijn essentieel voor een veilige omgeving. Daarom heeft VIPA een zelfevaluatietool ontwikkeld die kan helpen bij het evalueren van de brandveiligheid van een locatie kinderopvang.

Een controle door de brandweer voor ingebruikname van een kleuteropvang met kwaliteitslabel is niet verplicht om een kwaliteitslabel te verkrijgen van het Agentschap Opgroeien.  Ook vanuit het ARAB of het KB basisnormen brandveiligheid wordt dit niet opgelegd.  Eventueel legt een lokaal politiereglement een inspectie voor gebruikname wel op voor publiek toegankelijke gebouwen.  (bron: Agentschap Opgroeien en VIPA)

2. Je geeft de opdracht aan de bevoegde brandweerdienst

Je geeft de opdracht aan de bevoegde brandweerdienst om de locatie voor kinderopvang te inspecteren en daarvan een verslag op te maken. Eén uitzondering: als het gaat om een eerste aanvraag tot verlenging van een B-attest, dan vraag je de bevoegde brandweerdienst om een beoordeling op papier (ga naar 6.)

Het verslag van de bevoegde brandweerdienst moet aandacht hebben voor:

 • Niet-nageleefde brandveiligheidsvoorschriften
 • Veiligheid van kinderen en medewerkers die in het gedrang komt

3. Je ontvangt het verslag van de bevoegde brandweerdienst

Je ontvangt het verslag van de bevoegde brandweerdienst en gaat over tot het uitreiken van een A, B of C-attest.

 • Uitreiken A of B-attest : Ga naar 4
 • Uitreiken C- attest : Ga naar 5
 • Verlenging B- attest : Ga naar 6

4. Je kent een A of B-attest toe

Je kent een A of B-attest toe en bezorgt dit uiterlijk drie maand na ontvangst van de aanvraag, samen met het bijhorende verslag aan de organisator.

 1. a. Beoordeling van een A of B-attest
 2.  
  1. i. A-attest
  2.  
   1. Aan alle brandveiligheidsvoorschriften is voldaan 
   2. Het attest is 8 jaar geldig
   3. Formulier brandveiligheid, model A-attest (invulformulier baby en peuters)
 1.      ii. B-attest
  1.  
   1. Aan niet alle brandveiligheidsvoorschriften is voldaan
   2. De veiligheid van kinderen en medewerkers komt niet in het gedrang
   3. Bepaal een geldigheidsduur van maximaal 8 jaar
   4. Formulier brandveiligheid, model B-attest (invulformulier baby en peuter)
 2.  

     b. Uiterlijk drie maand na ontvangst van de aanvraag bezorg je het brandveiligheidsattest en het bijhorende verslag aan de organisator.

 

5. Je kent een C-attest toe

Je kent een C-attest toe en bezorgt dit uiterlijk drie maand na ontvangst van de aanvraag, samen met het bijhorende verslag aan de organisator. In bepaalde gevallen licht je Kind & Gezin in.

 1. a. Beoordeling van een C-attest
 2.  
  1. i. C-attest
  2.              1. Aan niet alle brandveiligheidsvoorschriften is voldaan
  3.              2. De veiligheid van kinderen en medewerkers komt wel in het gedrang
  4.              3. Formulier brandveiligheid, model C-attest (invulformulier baby en peuter)
    
 3. b. Uiterlijk drie maand na ontvangst van de aanvraag bezorg je het brandveiligheidsattest en het bijhorende verslag aan de organisator.
 4. c. Melding aan Kind & Gezin?
  1. ii. Voor een nieuw op te starten locatie: geen meldingsplicht.
  2. iii.Voor een bestaand initiatief met vergunning: bezorg het brandveiligheidsattest en het bijhorende verslag gelijktijdig aan Kind & Gezin (Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel).

6. Verlenging of omzetting van een B-Attest

Je ontvangt de schriftelijke aanvraag van een organisator

Je ontvangt de schriftelijke aanvraag van een organisator via dit invulformulier

Je geeft de opdracht aan de bevoegde brandweerdienst

Je geeft de opdracht aan de bevoegde brandweerdienst om de locatie voor kinderopvang te inspecteren en daarvan een verslag op te maken. Eén uitzondering: als het gaat om een eerste aanvraag tot verlenging van een B-attest, dan vraag je de bevoegde brandweerdienst om een beoordeling op papier.

Het verslag van de bevoegde brandweerdienst moet aandacht hebben voor:

 • Niet-nageleefde brandveiligheidsvoorschriften
 • Veiligheid van kinderen en medewerkers die in het gedrang komt

Bij een eerste aanvraag tot verlenging of omzetting geef je de opdracht aan de bevoegde brandweerdienst

 • De omschrijving en het stappenplan op papier te beoordelen.
 • Een advies op te stellen

Bij elke volgende aanvraag geef je de opdracht aan de bevoegde brandweerdienst om:

 • Een onderzoek ter plaatse van de kinderopvanglocatie
 • Een verslag op te stellen:
 1. Niet-nageleefde brandveiligheidsvoorschriften
 2. Veiligheid van kinderen en medewerkers in het gedrang?

Je ontvangt het verslag van de bevoegde brandweerdienst

Je ontvangt het verslag van de bevoegde brandweerdienst en gaat over tot het uitreiken van een A, B of C-attest

 • Uitreiken A-attest : Ga naar 1
 • Velenging B-attest: Ga naar 2
 • Verlenging C- attest: Ga naar 3

1. Je kent een A-attest toe

 1. Als aan alle brandveiligheidsvoorschriften is voldaan
 • Het attest is maximaal 8 jaar geldig
 • Formulier brandveiligheid, model A-attest (invulformulier baby en peuters)
 • Uiterlijk drie maand na ontvangst van de aanvraag bezorg je het brandveiligheidsattest en het bijhorende verslag aan de organisator.

2. Je verlengt het B-attest

 1. Als niet aan alle brandveiligheidsvoorschriften is voldaan
 2. Als de veiligheid van kinderen en medewerkers niet in het gedrang komt
 • Bepaal de geldigheidsduur, opeenvolgende B-attesten mogen de totale duur van 8 jaar niet overschrijden.
 • Formulier brandveiligheid, model B-attest (invulformulier baby en peuter)
 • Uiterlijk drie maand na ontvangst van de aanvraag bezorg je het brandveiligheidsattest en het bijhorende verslag aan de organisator.

3. Je kent een C-attest toe, 

 1. als er geen stappenplan werd bezorgd
 2. als uit het advies van de brandweer blijkt dat het stappenplan onvoldoende garanties geeft om te voldoen aan de brandveiligheidsvoorschriften
 3. als de totale looptijd van de B-attesten de maximale duurtijd van 8 jaar heeft bereikt
 • Formulier brandveiligheid, model C-attest (invulformulier baby en peuter)
 • Uiterlijk drie maand na ontvangst van de aanvraag bezorg je het brandveiligheidsattest en het bijhorende verslag aan de organisator.
 • Melding aan Kind & Gezin: Bezorg het brandveiligheidsattest en het bijhorende verslag gelijktijdig aan Kind & Gezin (Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel).