Beleidsparticipatie van kwetsbare burgers

Het decreet Lokaal Sociaal Beleid geeft een duidelijke taak aan lokale besturen: ook kwetsbare burgers moeten betrokken zijn bij de opmaak, uitvoering en evaluatie van lokaal beleid.

Als lokaal bestuur hebben we inzicht nodig in de impliciete en expliciete eisen die participatie-initiatieven stellen aan burgers. Welke kennis en kunde hebben kwetsbare burgers in huis en in hoeverre hebben ze toegang tot informatiebronnen dankzij hun netwerk?

Een basisvoorwaarde om te participeren aan beleid is toegang tot grondrechten zoals gezonde woon- en leefomgeving, arbeid, onderwijs, vrije tijd… Het is bij uitstek de taak van het lokaal bestuur om deze basisrechten te waarborgen voor iedereen. Een lokaal bestuur kan samen met kwetsbare burgers de publieke dienstverlening coproduceren.

Leestips

Beleidsparticipatie van kwetsbare inwoners

Beleidsparticipatie van specifieke doelgroepen

In deze video houden Manu Claeys, Franky Devos en Jeroen Van Laer een pleidooi voor een vitaal lokaal participatiebeleid.

Lokale praktijken

Lees meer praktijken...

  • Een ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting aanwerven zoals in Oostende
  • Samenwerken met een vereniging waar armen het woord nemen zoals in het project kinderarmoedebestrijding VONK in Dilbeek.
  • Burgerparticipatie organiseren met online-tool Hoplr in bijvoorbeeld Geraardsbergen, Hove, Sint-Niklaas... Lees meer in dit artikel.
  • Wijk- en dorpraden oprichten zoals in Diksmuide en Geraardsbergen
  • Genk met diverse initiatieven om een diversiteit van inwoners te betrekken via Bib-ambassadeurs, het Juniorteam, burgerbrainstorm G360..

Ontdek in deze compilatie-video 8 lokale praktijkvoorbeelden.

Download de VVSG-publicatie

Kwetsbare inwoners betrekken bij lokaal beleid met 10 lokale praktijkvoorbeelden