De renovatiegraad moet dringend omhoog en dit niet enkel vanwege klimaatdoelstellingen. 
Er zijn in Vlaanderen namelijk nog heel wat noodkopers: eigenaar‐bewoners die, bij gebrek aan alternatieven op de huurmarkt, een ondermaatse woning kopen, maar die niet over de nodige middelen beschikken om de woning op een voldoende kwaliteitsniveau te brengen. 
Deze noodkoopwoningen worden gekenmerkt door structurele problemen op het vlak van veiligheid, gezondheid, woonkwaliteit en/of energieprestaties. 

In deze tijd van ongeziene energieprijzen en groeiende energiearmoede is het nog belangrijker geworden om deze gezinnen zo snel mogelijk structureel te helpen. Om noodkopers te ondersteunen organiseert minister Demir een projectoproep “Noodkoopfonds” genaamd. Via dit fonds worden er renteloze leningen verstrekt voor de renovatie van de woning, via tussenkomst van OCMW en energiehuis. Doordat de aflossing van deze lening pas na 20 jaar wordt opgestart, is deze specifieke financieringsvorm dragelijk voor de meest kwetsbare eigenaar-bewoners.
 
Na grondige evaluatie wordt in het najaar van 2022 een vernieuwde Noodkoopfonds-oproep gelanceerd, de minister voorziet hiervoor opnieuw 20 miljoen euro. Voeg hier de 16 miljoen euro die voortkomt uit de vorige oproep en het is duidelijk dat er aardig wat middelen vrij zijn om woningen van noodkopers lokaal aan te pakken. 

Tijdens deze webinar gingen we op 10 juni dieper in op de vernieuwingen van het Noodkopersfonds

Tijdens de webinar werden ook heel wat vragen gesteld, de antwoorden kan je binnenkort in het Q&A-document lezen.

Heb je de webinar niet kunnen volgen? 

Neem dan de presentaties door:

 

Herbekijk de webinar hieronder of neem contact op met Joris Deleenheer (joris.deleenheer@vvsg.be) en Kris Moonen (kris.moonen@vvsg.be) voor verdere vragen.