Op 9 september organiseerden wij samen met het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) een extra webinar naar aanleiding van de recente ontwikkelingen omtrent het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP 1.0 & LEKP 2.0). 

Het Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.0

De Vlaamse regering en minister Somers lanceerden op 8 juli het vernieuwde LEKP 2.0. Dit gebeurde naar aanleiding van de verscherpte Europese klimaatdoelstellingen vermeld in het Fit for 55-pakket. Bijgevolg werden er 6 doelstellingen vernieuwd met het oog op het versnellen van de transitie. Daarnaast volgt het LEKP 2.0 wel dezelfde logica als de eerste versie.  

Tijdens het eerste deel van de webinar stonden we stil bij die concrete vernieuwingen binnen het LEKP 2.0 en hoe en wanneer je als lokaal bestuur het LEKP 2.0 kunt ondertekenen.

Financiële rapportering en de subsidiëring toegelicht

Lokale besturen hebben in 2021 voor het eerst een financiële rapportering gedaan over de genomen acties. Er werden toen heel wat vragen gesteld en we willen jullie helpen bij de komende financiële rapportering. Daarom nam ABB uitgebreid de tijd de rapportering nogmaals toe te lichten en dit met de veelgestelde vragen in het achterhoofd.

Daarnaast lichtte men vanuit ABB het algemene subsidiëringsmechanisme van LEKP 1.0 en LEKP 2.0 toe.

Het Pactportaal en Groenblauwpeil

ABB heeft ondertussen een eerste versie van het Pactportaal gelanceerd. Momenteel kan je de vooruitgang van 8 van de 16 LEKP-doelstellingen bekijken voor het Vlaamse gewest, je eigen stad of gemeente. Omdat dit een nieuwe tool is, willen we jou een goed beeld geven van de achterliggende mechanismen en hoe je hier als lokaal bestuur mee aan de slag kan gaan. We doen dit ook met oog op de eerste inhoudelijke rapportering die je als stad of gemeente moet doen in maart 2023.

Wat betreft de adaptatiewerven dien je gebruik te maken van het Groenblauwpeil dat in kader van het LEKP heel wat aanpassingen heeft doorgemaakt. Als lokaal bestuur dien je ook zelf samen met je burgers en dergelijke de informatie toe te voegen. Bijgevolg zie je momenteel dus nog veel nulwaarden staan bij de bijhorende doelstellingen. Daarom wilden we jou een uitgebreide uitleg geven over het gebruik van het GBP.

Tijdens de webinar werden heel wat vragen gesteld, de antwoorden vind je terug in het Q&A-document.

Hieronder vind je de presentaties die we gaven:

Herbekijk de uitleg over het LEKP 2.0

Herbekijk de uitleg over het Lokaal Klimaatpactportaal

Herbekijk de uitleg over de financiële rapportering