In het Lokaal Energie- en Klimaatpact is een actiepunt opgenomen rond het opmaken van een lokaal sloopbeleidsplan. Ondertussen is er consensus dat het beter is om een globaal plan op te maken rond het renovatiebeleid eerder dan enkel te focussen op sloop en heropbouw als afzonderlijk thema.  

Maar voor wie aan de slag wil met het sloopbeleid heeft Netwerk Klimaat een concept uitgewerkt en hierrond een modelreglement laten opstellen. Hierin wordt rekening gehouden met wat de federale en Vlaamse overheid al doen op dat vlak. In deze webinar legde co√∂rdinator Maarten Tavernier de uitgewerkte aanpak en subsidiereglement uit. Daarnaast kwamen een aantal praktijkervaringen van lokale besturen aan bod: Lokeren heeft al enkele jaren een subsidie die gericht is op het slopen en herbouwen van krotwoningen, Deinze experimenteert met een Open-ruimtefonds. 

Wil je meer weten over de 2 praktijkvoorbeelden? Neem dan zeker een kijkje in onze praktijkendatabank.

Tijdens de webinar werden heel wat vragen gesteld, de vragen en antwoorden kan je nalezen in het Q&A-document.

Hieronder vind je de presentaties:

 

Herbekijk de webinar: