Vanaf 1 januari 2023 is het nieuwe “EPC Niet Residentieel” (EPC-NR) verplicht bij aankoop, erfpacht opstal én verhuur.  Vanaf 1 januari 2024 moeten alle gebouweenheden van publieke gebouwen en overheidsgebouwen beschikken over een EPC voor niet-residentiële gebouwen (EPN NR of EPC kNR) om aan de uithangplicht te voldoen. Dit EPC NR zal het huidige EPC Publiek vervangen.   

Met deze webinar willen we alle lokale besturen informeren over de inhoud en de te nemen acties om tegen januari 2024 aan deze verplichting te kunnen voldoen.  Naast het toepassingsgebied en de bijbehorende fasering zal er door VEKA worden stilgestaan bij een aantal nieuwe elementen. Zo is er naast de gekende “Energiescore” (berekende energieprestatie) ook het “Energielabel” die gebaseerd zal zijn op het gemeten energieverbruik.  

In het Energielabel zal er een pad naar koolstofneutraliteit worden uitgestippeld, volgens de gekende A-G categorieën die afhankelijk zijn van het aandeel hernieuwbare elektriciteit en warmte per gebouw.  Hiervoor heb je de nodige meetgegevens nodig om aan de Energiedeskundige te overhandigen bij opmaak van het EPC-NR.  VEKA en VVSG werkten hiervoor aan een praktische wegwijzer met stappen en aandachtspunten om doorheen 2023 bruikbare meteropnames te bekomen.    

Er wordt ook toegelicht hoe dit EPC NR aanhaakt bij bestaande regelgeving en instrumenten zoals : de renovatieverplichting, gebouwenpas en EPB alsook een blik vooruit hoe uw patrimonium grondig aan te pakken met zicht op 2030-2050 klimaatdoelstellingen.  Daarnaast is er uiteraard ruim de mogelijkheid om alle vragen te behandelen mbt EPC NR die u zou hebben voor uw patrimonium.

Tijdens de webinar werden ook enkele interessante vragen gesteld. Je vindt deze samen met het antwoord terug in het Q&A document.

Herbekijk hieronder de webinar: